Tin ảnh: Khóm trúc biếc chen vào ngõ chật, ngọn la xanh khẽ phất áo người[ChanhKien.org]

Chú thích:

“Khóm trúc biếc chen vào ngõ chật, ngọn la xanh khẽ phất áo người” (1) là hai câu thơ trong bài thơ “Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn nhân túc, trí tửu” của nhà thơ Lý Bạch thời Đường.

(1): Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283715Ngày đăng: 26-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.