“Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo” chính là thể hiện của hồng đại từ biTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

—Bàn về thể ngộ cá nhân đối với khẩu quyết Chính Pháp—

Phát chính niệm để giải thể tà ác là một trong ba việc mà Sư tôn vĩ đại và từ bi yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải làm tốt trong thời kỳ Chính Pháp, là trách nhiệm lịch sử trợ Sư Chính Pháp của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Trong hơn 20 năm theo Sư phụ Chính Pháp, các đệ tử chân tu đã sử dụng thần thông do Đại Pháp ban tặng để kiên trì bền bỉ hoàn thành sứ mệnh thần thánh này, đã thanh trừ một số lượng lớn sinh mệnh tà ác, tà linh cộng sản ở các không gian khác và các nhân tố tà ác của ác đảng Trung Cộng cùng với hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực tà ác. Họ đã phát huy tác dụng to lớn trong trợ Sư Chính Pháp, Sư phụ đã nhiều lần dành cho chúng ta sự khích lệ lớn nhất và sự khẳng định đầy đủ.

Trong quá trình khi phát chính niệm niệm khẩu quyết Chính Pháp: “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt; Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo” tôi ngộ ra rằng trong khẩu quyết Chính Pháp chứa đựng những nội hàm rất sâu sắc. Từ lâu tôi đã có nguyện vọng giao lưu và thảo luận với các đồng tu, nhưng lại e rằng mình hiểu và lý giải sai về Pháp, nên chưa thể viết ra như mong muốn, gần đây, trong quá trình liên tục học kinh văn mới “Lý tính” và học thuộc kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi đã lý giải và hiểu sâu hơn về nội hàm của câu khẩu quyết Chính Pháp “Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo”, vì thế đã thúc đẩy tôi quyết tâm viết, tuy nhiên đây chỉ là một chút thể ngộ nông cạn tại tầng thứ hiện tại của cá nhân tôi, xin mạnh dạn đưa ra để chia sẻ giao lưu với mọi người, chỉ mong các đồng tu từ bi chỉ rõ chỗ sai để cùng nhau đề cao.

Thuyết tiến hóa và thuyết vô thần là “mê hồn độc dược” của tà linh cộng sản để hủy diệt nhân loại

Tà thuyết Mác-Lênin dựa trên thuyết tiến hóa để cổ xúy thuyết vô thần, tuyên bố rằng loài người tiến hóa từ loài khỉ, không thừa nhận sự thật rằng Thần đã tạo ra con người; không thừa nhận quy luật của vũ trụ là “thiện ác hữu báo, thiện ác tất báo”; tất cả những chân lý này đều bị phỉ báng cho là mê tín phong kiến, bị đả kích và cấm đoán một cách tàn nhẫn.

Đặc biệt là kể từ khi Trung Cộng chiếm giữ quyền lực đến nay, đã có những cuộc vận động chính trị mạnh mẽ liên tục không ngừng nghỉ để hủy diệt nhân tính. Nó đã tiêu trừ vô số tinh hoa văn hóa; phá hoại tín ngưỡng chính giáo chân chính; phá hủy nền văn hóa truyền thống 5.000 năm huy hoàng của Trung Hoa; do đó nó đã thiết lập một hệ thống tác nghiệp hoàn chỉnh kiểu tư duy văn hóa đảng và hệ thống ngôn ngữ cực kỳ tinh vi, đã cổ xúy một cách trắng trợn cho triết học đấu tranh phản thiên, phản địa, phản vũ trụ, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người; cổ xúy cho kiểu luật rừng cá lớn nuốt cá bé;… lợi dụng những thủ đoạn đê hèn như công cụ tuyên truyền dư luận độc đoán của cường quyền chuyên chế, làm giả sách giáo khoa và xuyên tạc lịch sử, cưỡng bức thi hành tẩy não đồng bào Trung Hoa của chúng ta và con cháu của họ với đủ loại tà thuyết sai lệch; lại còn từng bước có mưu tính trước, có kế hoạch trước để thâm nhập và lan rộng ra toàn thế giới. Việc đó khiến nhân loại tranh danh đoạt lợi, cưỡng chiếm của cải một cách không kiêng nể; toàn bộ đạo đức của nhân loại đang trượt một ngày ngàn dặm đến bờ vực của sự sụp đổ. Mục đích thực sự của nó là thông qua tiền đề để phá hủy đạo đức nhân loại, làm cho Thần Phật và Thiên thượng từ bỏ việc chăm sóc và bảo vệ con người, cuối cùng đạt được sự hủy diệt hoàn toàn nhân loại! Khiến cho con người không tin rằng làm việc tốt sẽ tích đức và làm việc xấu sẽ tạo nghiệp; cũng không tin rằng người tốt sẽ được phúc báo, người xấu sẽ gặp ác báo. Bản tính tà ác của chúng làm cho nhân loại bài xích và sợ hãi quy luật “thiện ác tất báo”. Chúng cũng gắng hết sức ngăn cản và phản đối lý niệm cho rằng mọi người tin vào báo ứng là chính xác.

Sự an bài tà ác của cựu thế lực cũng là để hủy diệt chúng sinh

Khi học Pháp, chúng ta nên hiểu rằng khi vũ trụ cũ trong pháp lý chưa hoàn thiện thành-trụ-hoại-diệt, đang đi đến trạng thái diệt, thì cựu thế lực trong vũ trụ đã an bài theo bản năng toàn bộ các phương án và biện pháp với hy vọng muốn tự cứu mình, chúng tự cho đó là đắc sách. Từ trước đến nay vì để đạt được mục đích mà chúng muốn đạt được, chúng đã luôn tham gia và can nhiễu vào Chính Pháp của Sư phụ, trở thành trở lực và chướng ngại mạnh mẽ nhất đối với Chính Pháp của Sư phụ. Bởi vì bản thân chúng chính là những sinh mệnh ở thời kỳ hoại, diệt trong cựu vũ trụ, nhiều quan niệm của chúng cũng đã biến dị và bất chính. Nếu chiểu theo phương thức đào thải của chúng, từ tầng trên mà tiếp tục loại bỏ xuống tầng dưới, thì tất cả chúng sinh trong vũ trụ sẽ bị đào thải đến hết. Đây là nhận thức từ trên tổng thể. Cụ thể chúng đã không tự biết mà làm biến dị một lý niệm rất quan trọng trong quá trình dài đằng đẵng của vũ trụ, đó là “báo ứng đời trước”, ví dụ trong kinh Phật có câu “muốn biết việc kiếp trước hãy xem điều nhận được ở kiếp này; muốn biết việc kiếp sau hãy nhìn vào việc làm của kiếp này”. Đây rõ ràng là để nói về một cái lý là báo ứng của tiền kiếp, giáo nghĩa này có thể đã khởi tác dụng tích cực nhất định trong quá trình lịch sử tu luyện của môn pháp họ, tuy nhiên, trong thời kỳ Chính Pháp của vũ trụ, nó rõ ràng là một lý niệm đã biến dị, có tác dụng can nhiễu và cản trở trong Chính Pháp. Vì vậy yêu cầu rõ ràng của Sư phụ là: “Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo”.

“Hiện thế hiện báo” là thể hiện của hồng đại từ bi trong Chính Pháp

Trong trợ Sư Chính Pháp, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý “nhẫn vô khả nhẫn”, chúng ta dùng Phật Pháp thần thông để thanh trừ một số lượng lớn sinh mệnh tà ác không thể cứu được trong các không gian khác, đối với tà ác mà nói đó là thể hiện mặt uy nghiêm của Phật Pháp; đối với chúng sinh bị tà ác bức hại và bị đầu độc bởi lời nói dối của tà ác thì đó là sự cứu vớt từ bi của Phật Pháp. Cũng như vậy, khi phát chính niệm, chúng ta hết sức chú trọng việc để những kẻ xấu xa trên thế gian đã phạm tội ác với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp kịp thời nhận báo ứng tại đời này, đó là sự khiếp sợ lớn đối với những kẻ ác trên thế gian; có thể ngăn chặn một cách hiệu quả những kẻ làm việc ác một cách không kiêng dè; từ đó làm giảm nhẹ mức độ bị bức hại và ngăn chặn một cách có hiệu quả sự phát sinh và tiếp diễn của cuộc bức hại. Điều này có tác dụng quan trọng đối với Chính Pháp của vũ trụ và cứu độ chúng sinh. Đồng thời, nó cũng là lời cảnh báo và là một gậy bổng hát cho những kẻ làm điều ác. Nếu những kẻ hành ác có thể trong hiện thế hiện báo mà kịp thời tỉnh ngộ hiểu rõ và ăn năn hối cải tự mình suy ngẫm, ngừng làm điều ác, thì những tai họa ác báo và những chịu đựng thống khổ mà bản thân họ phải gánh chịu ở thế gian con người cũng sẽ tiêu trừ những tội nghiệp nhất định cho họ, cũng rất có thể tránh được việc xuống địa ngục hoặc thậm chí là đại kiếp nạn hình thần toàn diệt.

Như thế, chúng ta vận dụng thần thông để phát chính niệm khiến những kẻ hành ác sẽ nhận quả báo một cách kịp thời, chính xác và thích hợp, trên thực tế, đó là một loại từ bi cứu chuộc những kẻ bị nhân tố tà ác ở không gian khác thao túng mà làm điều ác đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Ngược lại, nếu như những kẻ làm điều ác không nhận được báo ứng thích đáng kịp thời, họ chắc chắn sẽ liên tục tích nghiệp nặng ngay từ khi bắt đầu làm điều ác nhỏ, cho đến khi những tai họa của thế gian không cách nào đủ để khiến họ hoàn trả được nợ nghiệp, thì chỉ có thể xuống địa ngục hoặc hình thần toàn diệt để chịu thống khổ trả nợ mãi mãi. Vì vậy, Sư tôn từ bi vĩ đại mới dạy chúng ta trong Chính Pháp phải niệm “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”; đồng thời lại phải niệm “Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo”. Do đó tôi thể ngộ rằng đã là khẩu quyết Chính Pháp, đó nhất định là vì Pháp ở phương diện này không chính nên mới cần phải có sự Chính Pháp. Có nghĩa là, do các yếu tố của Pháp lý cũ trong vũ trụ đã biến dị qua những năm tháng dài đằng đẵng, thêm vào đó là các yếu tố can nhiễu của cựu thế lực đối với Chính Pháp, quy luật “thiện ác tất báo” trong vũ trụ đã phát sinh biến dị và lệch lạc, cựu thế lực đang cản trở từ bên trong, can nhiễu và ngăn chặn không để báo ứng kịp thời với kẻ hành hung gây tội ác đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, đó không chỉ là sự can nhiễu và cản trở nghiêm trọng đối với Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, mà dụng tâm hiểm ác của nó là lợi dụng chúng sinh để phạm tội chống lại Đại Pháp, sau đó đạt được mục đích tội ác là hủy diệt chúng sinh.

Đặc biệt là trong thời kỳ hồng thế Chính Pháp đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, trong kinh văn mới “Lý tính” và “Hãy tỉnh” Sư phụ đã chỉ rõ cho chúng ta nguyên nhân hậu quả, ngọn nguồn của bệnh dịch và virus. Và chúng ta có thể nghĩ đến những câu thơ của Sư phụ trong bài “Pháp Chính Nhân Gian Thời”:

Lạn quỷ dĩ diệt tuyệt

Hắc thủ hóa nùng huyết

Thế nhân cán đích sự

Tất tao ác dịch ngược”

Tạm diễn nghĩa:

Quỷ hư nát đã bị diệt sạch hết

Tay sai đen tối đã hóa thành máu mủ

Những việc [xấu] người đời đã làm

Tất nhiên phải bị dịch bệnh quái ác hành hạ

(“Pháp Chính Nhân Gian Thời” – Hồng Ngâm II)

Và những câu trong bài “Nhĩ Tái Cuồng”:

“Hiện thế báo ứng vô lậu võng

Nhân tố ác đô đắc thường

Bất tín nhĩ tái cuồng”

Diễn nghĩa:

Báo ứng trong đời, không lọt lưới

Cái ác đều phải bồi thường

Ngươi không tin thì cứ cuồng điên nữa đi

(“Nhĩ tái cuồng” – Hồng Ngâm IV)

Do đó, khi phát chính niệm để thanh trừ triệt để tất cả tà ác, chúng ta cũng nên chú trọng phát ra chính niệm thuần chính từ bi để tất cả những kẻ tà ác trên thế gian phạm tội ác với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp phải gánh chịu hiện thế hiện báo, tôi thấy rằng đây phải là yêu cầu của Chính Pháp và cứu độ chúng sinh; đây không phải là sự thù hận và trả thù của những người bất thiện và người thường đối với những kẻ hành ác phải chịu quả báo tương ứng; mà đó là thể hiện sự từ bi của Phật Pháp.

Những hiểu biết trên đây chỉ là một chút thể ngộ nông cạn ở tầng thứ hiện tại của cá nhân, nói ra là để phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch hứng ngọc, ý nói đưa ý kiến nông cạn để thu hút những cao kiến khác). Cảm ơn Sư phụ đã dày công che chở, từ bi khổ độ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/275337Ngày đăng: 06-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.