Văn hóa Thần truyền và việc giải thể con ác long màu đỏTác giả: Quảng Linh Tử

[ChanhKien.org]

Trong sách Thánh Kinh có đề cập đến con ác long màu đỏ, bản thân tôi ở tầng thứ sở tại cũng nhìn thấy được một chút, xin được viết ra kính gửi các đồng tu cùng tham khảo.

Con quái vật màu đỏ trong sách Khải Huyền của Thánh Kinh nhìn bề mặt chỉ có bảy cái đầu, nhưng trong không gian khác nó có thêm hai cái đầu ẩn bên trong cơ thể, nên tổng cộng nó có chín đầu và một đuôi. Sau khi loại bỏ cái đuôi đi thì thấy con rồng đỏ là do chín con quái vật hợp thành, quá trình giải thể ác long này đều dùng Pháp để xử lý, biểu hiện của Pháp ở tầng này là một loại văn tự. Con người ở tầng thứ này không thể nhìn thấy được Pháp, chỉ có thể lý giải rằng Pháp có tồn tại, kỳ thực hình thức tồn tại của Pháp là có hình tượng, văn tự chỉ là một trong những hình thức ấy (tôi chỉ có thể biết được bấy nhiêu thôi). Sau khi đám quái thú bị giải thể thì đem tất cả chúng trói lên bề mặt văn tự mà không con nào thoát được, cho đến khi cuối cùng chúng bị giải thể triệt để. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu tại sao một mặt cần truyền bá Cửu Bình khuyên tam thoái, và mặt khác lại cần truyền bá văn hóa Thần truyền.

Ngoài ra, tu luyện không phải là tu vô thời hạn mà là có hạn chế về thời gian. Khi thời gian đến thì vấn đề cũng sẽ được giải khai, thời gian cứu người đã qua rồi thì còn cứu được ai đây? Sư phụ bảo chúng ta làm gì thì hãy làm nấy, chớ nên hoài nghi, hãy buông bỏ hết thảy chấp trước xuống, hãy tin rằng hết thảy những gì Sư phụ bảo chúng ta làm đều là có nguyên nhân, đều có ý nghĩa sâu sắc đằng sau đó.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/42731Ngày đăng: 16-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.