Một chút thể ngộ về bài viết dự ngôn đăng trên Minh Huệ Net gần đâyĐệ tử Đại Pháp đại lục

[ChanhKien.org]

Khi mới đọc qua bài viết “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” tôi đã vô cùng sốc. Tôi không biết dụng ý của Minh Huệ Net là gì khi đăng tải bài viết này, trong giây lát mạch suy nghĩ của tôi có chút loạn, lúc đó tôi cảm thấy việc đăng tải bài viết này cũng có đạo lý, giống như những gì tác giả chia sẻ trong bài viết. Nhưng sau đó, khi dùng Đại Pháp để đo lường, tôi lại cảm thấy dự ngôn này đã rời xa khỏi Pháp. Tâm tôi dao động qua lại một cách bất định, cuối cùng tôi quyết định hẵng cứ gác sang một bên đã, xem xem thế nào rồi nói sau. Mấy hôm nay liên tục có các bài đăng liên quan tới bài viết dự ngôn này, nhận thức của bản thân tôi cũng dần trở nên rõ ràng, tại đây tôi xin bàn một chút về cách nhìn của bản thân để giao lưu cùng đồng tu.

Tôi cho rằng bài viết này đăng tải lên rất đúng thời điểm. Không phải tôi đồng ý với quan điểm của bài viết, mà là bài viết này đã phản ánh ra chấp trước lớn nhất của rất nhiều đồng tu chúng ta (bao gồm tôi) trong một thời gian rất dài, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây – tâm hữu cầu nghiêm trọng, không ngừng chấp trước: đầu tiên là chấp trước vào Thủ tướng, chấp trước vào tuyển cử Đài Loan, chấp trước vào ông Tập, đến hiện tại thì chấp trước vào tổng tuyển cử Mỹ, chấp trước vào chuyện đại dịch sẽ kết thúc sự thống trị của tà đảng…hơn nữa chấp trước càng ngày càng lớn, không mảy may có ý định dừng lại, không định tỉnh ngộ, mà phía sau chấp trước này chính là hy vọng rằng cuộc bức hại tàn khốc của tà đảng sẽ sớm kết thúc.

Kinh qua cuộc bức hại tàn khốc 21 năm của tà đảng, các đệ tử Đại Pháp đại lục đã phải gánh chịu những đối xử vô nhân tính, đặc biệt là các đồng tu bị bắt giam, bị tẩy não, càng vượt khỏi những gì người thường có thể tưởng tượng được chính là có những đồng tu bị mổ cướp nội tạng. Gần đây, chiến dịch “thanh linh” (thanh trừ về con số không) của tà đảng lại càng có ý định diệt sạch một cách cạn tàu ráo máng. Ở trong tình cảnh như vậy, thực sự là một ngày dài như một năm. Trong tình cảnh này, tâm thái thuở ban sơ “trợ Sư Chính Pháp” của chúng ta đã bị bào mòn, điều mà chúng ta suy nghĩ chính là làm sao sớm thoát khỏi bể khổ. Còn về việc chúng ta đã tu đạt tiêu chuẩn hay chưa, chúng sinh đã cứu đủ hay chưa, đạt được yêu cầu của Sư phụ hay chưa,… chúng ta đã ít nhiều suy xét đến?

Nếu như không có bài viết dự ngôn này xuất hiện, không biết chúng ta sau này còn chấp trước bao lâu? Chúng ta nên thanh tỉnh ra rồi: Chính là nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc. Chính là làm những việc mà chúng ta nên làm, ngoài kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, tu khứ hết thảy chấp trước, thì không được lại trông mong vào bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài nữa.

Xin chỉ ra những chỗ chưa đúng! Hợp thập!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/265970Ngày đăng: 15-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.