Tôi đã hiểu gốc rễ của tâm tật đốTác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org] Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. (“Tâm tật đố”, Chuyển Pháp Luân)

Vì thế, tôi từng nhận định rằng tâm tật đố chỉ xuất hiện trong mâu thuẫn, nó khiến cho người ta cảm thấy không công bằng hoặc coi thường ai đó. Tuy nhiên, gần đây tôi nhận ra nguyên nhân của tâm tật đố không phải chỉ vì cảm thấy bất công, mà còn vì quan niệm bắt nguồn từ chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, điều Sư tôn đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Chủ nghĩa bình quân đòi hỏi “công bằng, bình đẳng”, điều này là đúng trong xã hội loài người. Tuy nhiên, “chủ nghĩa bình quân tuyệt đối” là nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa cộng sản tà ác. Nó rõ ràng đang hủy hoại nhân loại.

Là người tu luyện, chúng ta chẳng những có thể không cảm thấy bất bình khi mâu thuẫn xảy đến, mà còn không được dùng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối để đo lường mọi thứ xung quanh. Cựu thế lực đánh giá các học viên chúng ta với tiêu chuẩn cũ của chúng. Chúng sẽ gây can nhiễu nếu thấy học viên không đáp ứng yêu cầu của chúng. Trong khi đó, nếu không làm theo những lời Sư tôn giảng, không đạt được tiêu chuẩn của Chính Pháp, học viên sẽ đo lường mọi thứ chiểu theo chấp trước và sở thích của họ, từ đó không thể hiểu rõ bản chất của sự việc.

Tôi từng xảy ra mâu thẫn với đồng nghiệp của mình do bất đồng ý kiến trong công việc. Tôi cảm thấy người đồng nghiệp không xử lý vấn đề theo quy định chung. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra mình không nên dùi vào tiểu tiết, nhưng tôi vẫn không thể tống khứ nó triệt để cho đến khi đọc đoạn Pháp nói về tâm tật đố. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra vấn đề.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7404Ngày đăng: 12-05-2019

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.