Thể ngộ về trách nhiệm của người điều phốiTác giả: Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[Chanhkien.org]

Trong quá trình chính Pháp, việc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là không có tham chiếu. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Manhattan:

Đại Đạo vô hình; các chủng [loại] hoàn cảnh đều là cung cấp cho đệ tử Đại Pháp [môi] trường tu luyện, đều có thể tu luyện.

Chúng ta cần cứu độ chúng sinh trên cơ sở tu luyện cá nhân vững chắc, hơn nữa chúng ta cũng cần hình thành chỉnh thể. Trạng thái tu luyện của người điều phối sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Vậy nên là người điều phối, chúng ta cần hiểu rằng Sư phụ đã giao cho chúng ta trách nhiệm lớn lao.

1. Tiêu trừ gián cách để hình thành chỉnh thể

Qua những bài viết trên Minh Huệ, chúng ta biết rằng có những học viên đang bị tà ác bức hại nặng nề. Tôi nghĩ rằng đó là do gián cách thời gian dài không giải quyết được giữa người điều phối và các học viên hoặc giữa những người điều phối với nhau.

Bản thân là một người điều phối, tôi đã chứng kiến những học viên địa phương trải qua một quá trình gian khổ khi phải thanh trừ rất nhiều can nhiễu từ cựu thế lực. Tôi cũng ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người điều phối và tầm quan trọng của chỉnh thể trong quá trình chính Pháp. Là điều phối viên, tôi tin rằng trước tiên chúng ta nên tập hợp lại cùng nhau. Các điều phối viên ở vùng chúng tôi đã cùng nhau tập trung học Pháp nhóm và chia sẻ mỗi tuần một lần kể từ năm 2003. Chúng tôi đã dần dần phối hợp tốt hơn thông qua việc chia sẻ dựa trên Pháp thay vì vướng mắc trong những cảm xúc cá nhân.

Tại sao việc loại bỏ gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp lại khó khăn đến vậy? Tôi nghĩ rằng bởi vì các đệ tử Đại Pháp đến từ tầng thứ rất cao và từ những thiên thể khác nhau, họ đều là vương chủ của những thể hệ vũ trụ khác nhau. Tôi tin rằng trong vũ trụ cũ, những vũ trụ khác nhau được cấu thành bởi những đặc tính và pháp lý khác nhau, vậy nên mỗi đệ tử Đại Pháp đều có đặc điểm và thể ngộ về Pháp riêng và có con đường đi riêng. Tuy nhiên, vị tư – một đặc tính của cựu vũ trụ –  lại gây ảnh hưởng tới từng vị Thần khiến họ đều cho rằng bản thân mình đúng, khiến họ không muốn tiếp nhận những nguyên lý của người khác. Nếu tiếp nhận thì sẽ làm cho thế giới của họ bị thêm vào những thứ của người khác, có thể khiến cho thế giới của bản thân họ bị lệch đi, đó là lý của cựu vũ trụ. Đệ tử Đại Pháp nếu không buông bỏ được những thứ của bản thân mình, luôn cố thủ cho rằng ý kiến của mình là đúng, thì không thể nhảy ra khỏi sự trói buộc bởi lý của cựu vũ trụ, sẽ bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở, ảnh hưởng đến chỉnh thể.

2. Buông bỏ tự ngã, viên dung chỉnh thể

Tâm tự ngã là chướng ngại lớn nhất để hình thành chỉnh thể. Trong quá trình điều phối chỉnh thể, chúng tôi phát hiện rằng có rất nhiều đồng tu không thể cân bằng giữa tu luyện cá nhân và viên dung chỉnh thể, khi chỉnh thể có việc cần phối hợp thì họ vì sợ làm lỡ việc của mình hoặc làm lỡ việc cứu độ chúng sinh của bản thân mà không tham gia chỉnh thể làm những việc cấp bách cần các đồng tu cùng phối hợp, họ không nhận ra rằng đây cũng là biểu hiện của chấp trước vào tự ngã. Có đồng tu còn vì điều này mà tự tạo gián cách với người điều phối. Khi biết một số đồng tu còn có nhận thức chưa đầy đủ về Pháp, chúng tôi đã tổ chức chia sẻ trên diện rộng để mọi người hiểu rõ ràng ý nghĩa của việc phối hợp và viên dung chỉnh thể.

Tôi tin rằng đặc tính của vũ trụ tương lai là vị tha, nếu muốn vị tha thì phải ở trong chỉnh thể. Vì sao Sư phụ muốn chúng ta tu luyện trong xã hội người thường? Bởi vì xã hội người thường cũng là một chỉnh thể, kỳ thực chỉnh thể chính là hoàn cảnh, tại các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta cần phải tu bỏ các tâm người thường khác nhau. Giữa đệ tử Đại Pháp với nhau cũng là hoàn cảnh chỉnh thể tu luyện, chúng ta nên phối hợp chỉnh thể, chủ động viên dung chỉnh thể, nếu muốn làm tốt được điểm này thì người đó phải chân chính buông bỏ tự ngã, bao gồm cả việc buông bỏ những việc mà mình làm được tốt, những Pháp lý mà mình ngộ được trong Pháp, bởi vì lý mà chúng ta ngộ được dù có đúng đắn thế nào cũng chỉ là lý trong vũ trụ của chúng ta, nó không nhất định là đúng trong chỉnh thể lớn hơn. Cho nên khi chúng ta ở trong chỉnh thể mà không ngừng buông bỏ tự ngã thì gián cách giữa các đồng tu sẽ bị tiêu trừ, trạng thái chỉnh thể sẽ ngày càng tốt hơn.

3. Hình thành cơ chế viên dung chỉnh thể

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Các nhà vật lý giảng rằng, sự vận động của vật chất là có quy luật, sự biến đổi của toàn vũ trụ chúng ta cũng là có quy luật.

Trong quá trình chính Pháp của Sư phụ, muốn trùng tổ vũ trụ mới thì phải hình thành cơ chế của vũ trụ mới, cho nên chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng cần phải hình thành cơ chế, nội hàm của chứng thực Đại Pháp. Nếu muốn chỉnh thể đệ tử Đại Pháp phối hợp nhịp nhàng thì không thể thiếu vai trò của người điều phối, đây là trách nhiệm của người điều phối. Trong hạng mục cứu độ chúng sinh và phối hợp chứng thực Pháp, nếu người điều phối điều phối tốt và đệ tử Đại Pháp đều có thể nhận thức rõ Pháp lý thì trạng thái chỉnh thể sẽ được viên dung, đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Vùng chúng tôi lấy nhóm học Pháp làm cơ sở, mấy nhóm học Pháp tập hợp thành một khu, trong thành phố chia làm mấy khu, mỗi khu đều có người điều phối phụ trách. Ở vùng nông thôn thì phân theo làng quê hoặc thị trấn, mỗi nơi đều có người điều phối phụ trách, lại thêm người điều phối chỉnh thể ở nông thôn tạo thành cơ chế điều phối chỉnh thể. Người điều phối ở khu vực thành phố và nông thôn cũng cùng nhau học Pháp chia sẻ định kỳ, khi có đồng tu xuất hiện vấn đề gì hoặc có việc cần phối hợp thì đều có thể kịp thời phản hồi lên, người điều phối cũng có thể hiểu rõ trạng thái tu luyện của đồng tu và tình hình giảng chân tướng ở đó. Khi chỉnh thể xuất hiện vấn đề, người điều phối cũng kịp thời tổ chức cho các đồng tu cùng nhau học Pháp, chia sẻ, giúp chỉnh thể đề cao và thăng hoa.

Là người điều phối, chỉ điều phối những việc giảng chân tướng thôi thì chưa đủ, cần phải không ngừng thăng hoa trong Pháp, không ngừng buông bỏ tự ngã và nhìn nhận vấn đề từ góc độ chỉnh thể, dẫn dắt các đồng tu hòa nhập vào chỉnh thể, phối hợp với chỉnh thể, đạt được yêu cầu của chỉnh thể, có như vậy mới không cô phụ hy vọng của Sư phụ vào người điều phối.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7330Ngày đăng: 05-09-2018

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.