Xuất phát điểm phải chính thì mới được Sư phụ giúp



Tác giả: Một Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Tôi làm việc tại một công ty cơ sở, nơi mà việc thăng chức lên vị trí chủ chốt đòi hỏi phải đi đến các bộ ngành và cơ quan để trải qua một cuộc thẩm định. Các hành vi tham nhũng khá phổ biến trong lĩnh vực này. Quà cáp và các mối quan hệ cửa sau đã trở thành một luật lệ công khai bất thành văn. Hầu hết tất cả các ứng viên đều phải tặng quà và có các mối quan hệ cửa sau. Những người trong ngành nói: “Những ai mà có các mối quan hệ có thể không được thăng chức, nhưng những người mà không có các mối quan hệ thì hoàn toàn không được thăng chức.”

Các chứng chỉ của tôi đều phù hợp với tiêu chí thăng chức. Tôi đã nộp đơn xin đề bạt với mục đích chứng thực Pháp. Các đồng nghiệp đều biết tôi tu luyện Đại Pháp. Bạn bè và gia đình cũng đều biết rằng tôi đã chịu đựng bức hại nhiều lần. Một số người thường nghĩ rằng những người tu luyện Đại Pháp không có một địa vị xã hội tốt, không có mục tiêu nghề nghiệp và không thành công. Sếp và các đồng nghiệp của tôi đều đồng ý rằng tôi là một kỹ thuật viên trụ cột của công ty và có kỹ năng kinh doanh hàng đầu. Vì cuộc bức hại mà tôi đã bị chuyển từ một vị trí quan trọng xuống một vị trí bình thường. Tôi muốn tận dụng sự đề bạt này như một cơ hội để chứng thực Pháp. Mặc dù có tham nhũng trong lĩnh vực này, tôi tin rằng đệ tử Đại Pháp không nên thuận theo sự bại hoại của xã hội. Đồng thời tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Khi tôi chia sẻ điều này với các đồng tu, mọi người đều đồng ý rằng việc nộp đơn xin đề bạt là điều đúng đắn. Tuy nhiên tôi không nên tặng quà cáp bởi vì nó không đúng với Pháp. Vợ tôi cũng là đồng tu đã khuyến khích tôi tiến hành mà không cần phải tốn một xu. Tất cả những điều này đã khiến chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn.

Tôi tiếp tục giữ chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ, và tất cả những gì tôi cần làm là đi trên con đường đó. Từ lúc nộp đơn cho đến buổi thẩm định, mọi thứ rất suôn sẻ và sự đề bạt đã được chấp thuận. Tôi là người duy nhất trong toàn công ty được thăng chức năm nay. Tất cả các đồng nghiệp đều biết tôi không tặng quà, đồng thời tôi đã có thể chứng thực Pháp. Chưa bao giờ có một trường hợp nào trong quá khứ nếu một người không tặng quà mà lại được đề bạt. Tôi ngộ ra rằng chỉ khi cơ điểm của một người rất chính thì mới được Sư phụ giúp.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ rõ điều gì không phù hợp.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7084



Ngày đăng: 21-02-2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.