Thư pháp: “Sư ân hạo đãng”[Chanhkien.org]

Thư pháp: Sư ân hạo đãng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Võ Hoa ở Sơn Đông

SuAnHaoDang1

Tác giả: Vũ Thanh (hóa danh)

SuAnHaoDang2

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Hán Cổ

SuAnHaoDang3

Tác giả: Vân Thượng

SuAnHaoDang4

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111176Ngày đăng: 17-07-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.