Thư pháp: “Chân Thiện Nhẫn”, “Vấn”, “Mai Hoa Thi”Tác giả: Trình Thanh

[Chanhkien.org]

Hoành phi: “Chân Thiện Nhẫn”, 54×18

Thơ thất ngôn tứ tuyệt: “Vấn”, 31×14

Hoành phi hẹp: “Mai Hoa Thi”, 51×12

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/7/16/22545.htmlNgày đăng: 05-12-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.