Sinh lão bệnh tử đều là nghiệpTác giả: Đệ tử Đại Pháp Tử Quân

[Chanhkien.org] Hôm ấy một người bạn người thường hỏi tôi: “Sinh lão bệnh tử đều là nghiệp?” “Lão bệnh tử, theo tôi hiểu thì không phải là việc tốt, ấy mới là nghiệp lực chứ?” Người thường không học qua Pháp lý, không hiểu biết, nên nghĩ không ra.

Trong mắt người thường thì “sinh” đúng là việc tốt rồi, giáng sinh mà, có một sinh mệnh mới ra đời rồi. Chúc mừng sinh nhật, qua một sinh nhật, vui quá đi thôi!

Tuy nhiên những người học Đại Pháp chúng ta đều biết rằng, sinh vào cõi nhân thế này, ở trong không gian này, thì đều là vì ban đầu đã làm điều xấu ở không gian cao tầng trên kia, trở thành bất hảo rồi, nên mới bị hạ xuống, gọi là “đọa cõi phàm trần” mà. Phải ở nơi đây chịu tội, hoàn nghiệp. Nếu như thật sự có thể “vô trái nhất thân khinh” (không có nợ, một thân nhẹ nhàng), đem nghiệp tiêu hết đi rồi, vẫn còn hy vọng trở về, thì mới là việc tốt. Vì thế sinh tại thế gian này là nghiệp lực tạo thành, sinh vào không gian này, chết tại không gian này, chẳng phải việc xấu hay sao? Đều là nghiệp, nghiệp lực gây ra. Do đó người rớt xuống không gian này trước tiên cần trả nợ, tiêu nghiệp, chính là không phải người tu luyện thì chịu khống chế này; bởi vậy, nếu bạn không tu luyện, nếu không theo Pháp lý này mà làm, thì vì ở trong mê, nợ sẽ càng ngày càng nhiều, nghiệp tích càng ngày càng lớn, tương lai chỉ còn con đường “hình thần toàn diệt” mà thôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/115117Ngày đăng: 26-06-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.