Người dẫn đường và người leo núi[Chanhkien.org] Buổi tối, sau khi học Pháp xong mọi người tự do thảo luận, có học viên đưa ra một vấn đề thường bị hỏi mà không biết trả lời sao mới tốt: “Sư phụ của các bạn có bản sự lớn như vậy, vì sao lại để cho nhiều học viên Pháp Luân Công trong nước bị bức hại? Thậm chí bị tra tấn đến chết?” Mọi người mỗi người một câu mà thảo luận.

Học viên A đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi thấy vấn đề này thật khó trả lời cho tốt. Trong nội tâm chúng ta hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng giải thích thế nào mới có thể cho người thường tiếp nhận được đây? Tôi nghĩ có một ví dụ rất tốt: ‘Ví dụ như người dẫn đường dẫn theo mọi người leo lên một ngọn núi rất cao và nguy hiểm, người dẫn đường chỉ có thể nói cho những người leo núi, nói cho họ biết có nguy hiểm gì, nhưng họ phải tự mình vượt qua, dù gian nan thế nào, người dẫn đường đều không thể thay thế cho những người leo núi’. Sư phụ dạy cho chúng ta biết Pháp lý, còn con đường tu luyện phải tự chúng ta đi, không thể để Sư phụ thay thế được. Chính là đạo lý này”.

Học viên B nói tiếp: “Thật ra chúng ta có thể nói với người thường thế nào là tu luyện. Tu luyện là nghiêm túc phi thường, là chuyện nghiêm túc nhất trên thế gian. Tự bạn phải phó xuất. Không phải giống như trong suy nghĩ của người thường, có Sư phụ bảo hộ, khó khăn nào tôi cũng không cần nhận lấy. Không phải vậy. Bạn qua đời đời kiếp kiếp mà thiếu nhiều nợ, bạn không trả ư? Sao có thể như vậy? Sư phụ đã gánh giúp bạn rất nhiều nghiệp, nhưng bạn cũng phải chịu một ít. Vũ trụ này có một Pháp lý, ai thiếu nợ người đó phải hoàn trả”.

Học viên C nói: “Kỳ thực chính bản thân vấn đề đó không nên xuất hiện, đều là do quan niệm biến dị của người hiện đại. Chúa Jesus xuống độ nhân, ngược lại còn bị con người đóng đinh trên thập tự giá. Con người phạm biết bao nhiêu tội lỗi mà không biết. Người ngày nay cầu Thần bái Phật, không phải kính Phật, mà là cầu Phật cho phát tài, tiêu tai, giải nạn. Tư tưởng cầu Phật này là tư tưởng biến dị, vì vậy người đó mới hỏi thế. Tu luyện tuyệt đối không thể có tâm cầu như vậy. Tu luyện tuyệt đối không phải vì ‘cầu mong’ được điều gì”.

Học viên D nói: “Chúng ta không thoát khỏi lối mòn tư duy này, phải khiến cho mọi người biết được sự tà ác của Giang Trạch Dân. Nếu không phải Giang Trạch Dân nói lời vu khống ác độc như vậy, các học viên trong nước sẽ không gặp phải ma nạn lớn đến thế. Trong lịch sử, chưa từng có người tu luyện nào chịu đựng qua sự bức hại lớn đến vậy”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/9852Ngày đăng: 19-06-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.