Tôi sẽ đợi



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Sau khi đấu tranh tư tưởng hy vọng rằng Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, cuối cùng tôi cũng đã ngộ ra. Một chính niệm mạnh và kiên định đã xuất ra. Để cứu độ chúng sinh trở về thiên quốc, tôi phải đợi họ thức tỉnh.

Khi Đại Pháp đang hồng truyền, tất cả con người đến thế gian đều có một lai lịch đặc biệt. Rõ ràng, họ đều là những sinh mệnh cao tầng to lớn của cựu vũ trụ. Cho dù cựu thế lực an bài cuộc sống của họ như thế nào, mục đích ban đầu của họ khi đến đây là đắc Pháp, đồng hóa với Pháp và trở về thiên quốc của họ.

Tuy nhiên, tất cả đệ tử Đại Pháp đều biết tình hình hiện nay. Bởi vì cựu thế lực đã cố ý an bài ác đảng dùng những lời dối trá và bịa đặt khiến chúng sinh chán ghét và bức hại Đại Pháp, nghiệp lực của họ đã rất lớn rồi. Những sinh mệnh này nằm trong nhóm người được đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng. Bởi vì Đại Pháp từ bi với tất cả chúng sinh, họ sẽ được cho đủ thời gian và cơ hội để biết và liễu giải Đại Pháp.

Nhưng vấn đề là cho đến hôm nay, các đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng trong cuộc bức hại Đại Pháp suốt 14 năm. Đã đủ thời gian và cơ hội trao cho chúng sinh rồi. Ngày nay, không sinh mệnh nào có thể nói rằng họ không biết sự thật về Đại Pháp. Nhưng chỉ còn một câu hỏi. Họ tin vào Đại Pháp hay vào ác đảng? Người tin Đại Pháp sẽ được Đại Pháp cứu độ và quay trở về thiên quốc của họ; người không tin Đại Pháp sẽ bị từ bỏ và đào thải cùng với cựu vũ trụ.

Nếu đệ tử Đại Pháp đánh mất hy vọng vào một người nào đó, họ có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ được cứu. Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất cho chúng sinh. Nếu hy vọng duy nhất cũng biến mất, thì tương lai vẫn còn chăng? Không còn gì cả. Nói rõ hơn, khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, họ đang cứu một sinh mệnh trở về các thể hệ thiên quốc. Nếu đệ tử Đại Pháp không thừa nhận sinh mệnh này, sinh mệnh ấy đã vô dụng rồi. Lý do là đệ tử Đại Pháp không thừa nhận người ấy. Người ấy không thể vào thiên quốc của đệ tử Đại Pháp này. Mỗi sinh mệnh đều có nguồn gốc. Những người mà đệ tử Đại Pháp nhắm đến thông qua giảng chân tướng đều đã được an bài trước. Phần lớn trong số đó là những sinh mệnh từ các vũ trụ nguyên thủy của họ. Nếu sinh mệnh này bị từ bỏ, thì những đệ tử Đại Pháp khác sẽ không thể chấp nhận họ. Những sinh mệnh từ các thể hệ vũ trụ khác nhau có cách tổ chức hoàn toàn khác nhau. Một sinh mệnh từ một thể hệ vũ trụ này không thể đến thể hệ vũ trụ khác.

Con người thật sự rất khó cứu độ. Cho dù các đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm tính mạng để giảng chân tướng trong suốt 14 năm bức hại, vẫn có nhiều người không trân quý. Hôm nay, khi các đệ tử Đại Pháp đang đối mặt với chúng sinh, những người đã từng là chúng sinh trong thể hệ vũ trụ của họ, chúng ta nên kiên nhẫn, tin tưởng, chờ đợi chúng sinh thức tỉnh và chấp nhận Đại Pháp. Vì vậy, hãy cứu tất cả những người hữu duyên về thế giới thiên quốc, như Sư phụ giảng trong bài “Tế thế” (Hồng Ngâm III):

Tế thế

Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân
Yết xuyên hoang ngôn
Giải khai tâm toả
Bất tín lương tri hoán bất hồi

Diễn nghĩa:

Tế thế

Giảng thanh chân tướng đuổi lạn quỷ
Truyền rộng Cửu Bình thoái tà đảng
Chính niệm cứu độ người thế gian
Vạch trần vu khống
Cởi khoá trong tâm
Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được”

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, chỉ để tham khảo.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/125706
http://pureinsight.org/node/6596



Ngày đăng: 17-04-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.