Triện khắc: Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5/2012[Chanhkien.org]

“Vô vi” (trái), “Tùy duyên” (phải)

Pháp Luân Đại Pháp hảo” (phải), “Chân Thiện Nhẫn hảo” (trái)

“Thương sinh quy Chính Đạo” (trái), “Giang sơn phục thanh minh” (phải)

“Ưu Đàm Bà La hoa khai”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110624Ngày đăng: 12-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.