Hội họa: “Chân tướng bức hại”Tác giả: Phàn Hoằng

[Chanhkien.org] Khi còn ở Trung Quốc Đại Lục, họa sĩ đã từng bị bắt vào trại tẩy não, bệnh viện tâm thần, và bị bức thực. Sau khi xuất ngục, cô đã vẽ lại cảnh bị bức hại trong trại giam, bằng chứng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2005/5/3/32072.html


Ngày đăng: 15-05-2012