Đông Bắc Trung Quốc xuất hiện biểu ngữ “Xét xử Chu Vĩnh Khang” (Ảnh)[Chanhkien.org] Chu Vĩnh Khang, ông trùm Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung Quốc là một trong những thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và hiện đang bị khởi tố tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi quả báo tội ác xảy đến với Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, tiếng nói kêu gọi đưa Chu Vĩnh Khang ra công lý đang ngày càng dâng cao ở cả Đại Lục lẫn hải ngoại. Dưới đây là các biểu ngữ “Xét xử Chu Vĩnh Khang” xuất hiện ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/11825


Ngày đăng: 19-04-2012