Thiết kế mỹ thuật: “Chính niệm”Tác giả: Mỹ thuật/Thánh Quả, phối thơ/Đông Đông

[Chanhkien.org]

Chính niệm

Thân chính tâm từ trong một niệm,
Hào quang vạn trượng chiếu thiên không.
Đơn thủ lập chưởng trừ dư ác,
Cựu thế mê hoặc hại chúng đông.
Lạc cõi hồng trần không thấy hiểm,
Thuận theo tà đảng khó thoát lồng.
Yêu quái hậu trường đầy hắc thủ,
Đệ tử Đại Pháp hiển thần thông.
Năng lượng từ bi dung lạn quỷ,
Chính nghĩa nhân gian trừng kẻ ngông.
Màn kịch thiên cổ phong lưu diễn,
Duy có Pháp đồ lập kỳ công.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/12/6/41249.htmlNgày đăng: 29-03-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.