Vườn thơ Chánh Kiến: Đọc “Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, May gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương”Tác giả: Tiểu Mai

[Chanhkien.org]

Độc “Cô tăng vạn lý tầm Đại Đạo, Hạnh ngộ Di Lặc Chuyển Luân Vương” (*)

Thích Chứng Thông tăng tầm Đại Đạo,
Sơn sơn thủy thủy vạn lý trình.
Cật tận khổ đầu vị trảo đáo,
Lạc đắc tật bệnh nhất thân đông.

Hạnh ngộ Sư tôn liễu minh tâm,
Lệ như tuyền dũng thấp mãn khâm.
Chân Sư Đại Đạo trảo đáo liễu,
Thực tu tinh tiến thời như kim.

Tạm dịch:

Đọc “Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, May gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương”

Sư Thích Chứng Thông tìm Đại Đạo,
Vượt bao sông núi chặng hành trình.
Chịu hết nỗi khổ chưa tìm được,
Lại mắc bệnh tật khắp thân mình.

May gặp Sư tôn tâm sáng tỏ,
Nước mắt như suối đẫm áo choàng.
Chân Sư Đại Đạo đã tìm được,
Thực tu tinh tấn sáng như vàng.

Ghi chú:

(*) Bài viết “Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, May gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương” kể về câu chuyện tìm Phật Pháp của hòa thượng Thích Chứng Thông ở Đài Loan.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2010/3/27/65178.htmlNgày đăng: 01-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.