Vườn thơ Chánh Kiến—Chính Pháp tụng: Bái đọc «Hồng Ngâm III»Tác giả: Vũ Tân

[Chanhkien.org]

Bái độc «Hồng Ngâm III»

Thánh Vương hạ thế Pháp hồng truyền,
Cứu độ chúng sinh đăng Pháp thuyền.
Chủ Phật từ bi kiên cự nạn,
Càn khôn tái tạo đại khung thiên.
Pháp khai thiên địa thái hồng xuất,
Luân chuyển thế gian tân kỷ nguyên.
Chính Pháp tất thành xuân bất viễn,
Liên hương mai tiếu mãn đình viên.

Tạm dịch:

Bái đọc «Hồng Ngâm III»

Thánh Vương hạ thế Pháp hồng truyền,
Cứu độ chúng sinh lên Pháp thuyền.
Phật Chủ từ bi gánh nạn lớn,
Càn khôn tái tạo vũ trụ nên.
Pháp truyền thiên địa cầu vồng hiện,
Pháp Luân xoay chuyển tân kỷ nguyên.
Chính Pháp tất thành xuân sắp đến,
Khắp vườn mai nở ngát hương sen.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/27/78884.htmlNgày đăng: 14-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.