Vườn thơ Chánh Kiến: Đọc chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»Tác giả: Giới Tử

[Chanhkien.org]

Độc «Thánh Kinh•Khải Thị Lục» chính giải (*)

Thất ấn phong tồn nhị ức dao,
Cựu thế pháp mưu tự vi cao.
Nghiệp long hồng ma ngũ tinh tà,
Thiên hàng khủng bố thiềm thủ biểu.
Thánh đồ mông nạn hoàn kiếp số,
Chư Phật Thế tôn đệ tử khảo.
Đông lâm Thần Phật Tây trụy ma,
Quang chiếu Tát Đán xích họa hiêu.
Chúng sinh kiếp ách thập tồn nhất,
Vô lượng sinh linh triêm hồng yêu.
Hữu tư an bài cựu Pháp lậu,
Hà phương Cứu Chủ chính khung kiểu.
Thánh Vương chuyển luân hồng vi diễn,
Pháp khai tân kỷ cựu thế đào.
Quy chính cựu Thần triều tân vũ,
Thập phương chúng sinh Pháp quang chiếu.
Ngô bối uy uy Chủ Phật đồ,
Hoàn thệ Thần phản thiên quốc hạo.
Phật tử đính lễ nghênh chủ quy,
Đại Pháp toàn thịnh hồng khung diệu.

Tạm dịch:

Đọc chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»

Bảy ấn niêm phong kỹ làm sao,
Cựu thế mưu đồ tưởng là cao.
Hồng long rồng đỏ bản tính ác,
Đại vương Khủng bố thật tàn bạo.
Thánh đồ gặp nạn mãn kiếp số,
Đệ tử chư Phật được kiểm khảo.
Đông hiện Thần Phật Tây hiện ma,
Sa-tăng ác quỷ chạy nơi nào.
Chúng sinh chịu kiếp mười còn một,
Vô lượng sinh linh nhiễm hồng yêu.
An bài ích kỷ cựu Pháp lậu,
Duy có Cứu Chủ chính cửu tiêu.
Thánh Vương chuyển luân tân thế kỷ,
Pháp khai tân vũ cựu thế đào.
Quy chính cựu Thần trời đất mới,
Chúng sinh mười phương Pháp quang chiếu.
Thánh đồ kiên định theo Chủ Phật,
Hoàn thành thệ ước thăng trời cao.
Phật tử quỳ lạy nghênh tân chủ,
Đại Pháp toàn thịnh hồng khung diệu.

Ghi chú:

(*) Loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» đăng trên Chánh Kiến Net.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/4/11/73559.htmlNgày đăng: 04-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.