Thần Vận đến rồi (Video)[Chanhkien.org]

Thần Vận đến rồi: Video 30 giây quảng cáo diễn xuất Thần Vận năm 2012.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9123Ngày đăng: 11-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.