“Mặt trăng đỏ” bất thường báo trước thiên cơ gì?Tác giả: Vi Tử, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tối ngày 10 tháng 12 năm 2011, dân chúng Trung Quốc Đại Lục đã quan sát được đợt nguyệt thực toàn phần đẹp nhất trong 10 năm qua. Từ lúc 22 giờ 06 phút, toàn bộ mặt trăng đều biến thành màu đỏ đồng (trong đỏ có sắc vàng), các loại bóng mờ trên mặt trăng càng hiển rõ hơn nữa. Lúc 22 giờ 57 phút, mặt trăng bắt đầu ra khỏi bóng đen của trái đất, đến 0 giờ 17 phút sáng ngày 11, mặt trăng tròn trở lại. Người dân thấy mặt trăng từ lúc nguyệt thực đến khi kết thúc có màu đỏ, nên mới gọi là “mặt trăng máu”.

Theo ghi chép thống kê, Đài thiên văn Tử Kim Sơn phát hiện tỷ lệ phát sinh nhật thực và nguyệt thực là vào khoảng 4:3. Đối với toàn bộ trái đất, số lần nhật thực là nhiều hơn nguyệt thực. Mỗi khi nguyệt thực phát sinh, nửa tối của trái đất có thể nhìn thấy nguyệt thực, tuy nhiên bắt được một lần nguyệt thực là không hề dễ dàng. Lần nguyệt thực toàn phần này là sau nguyệt thực ngày 10 tháng 1 năm 2001, và là lần nguyệt thực toàn phần mà Trung Quốc nhìn rõ nhất.

Đối diện với thế giới phức tạp này, đối diện với tai nạn khắp thế gian, đối mặt với năm 2012 sắp tới, rất nhiều người sản sinh nghi vấn đối với “mặt trăng máu”: Sự xuất hiện của “mặt trăng máu” báo trước điều gì?

Theo «Đại Chính Tàng Kinh» ghi lại: “Nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát, thì là báo hiệu tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược”. “Nhật nguyệt bạc thực” ở đây chính là nhật thực toàn phần hoặc nguyệt thực toàn phần mà khoa học nói tới, khi ấy hoặc là đại ôn dịch lưu hành, hoặc là người Trung Quốc gặp họa binh đao.

Trong kinh Phật «Nhân vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh» cũng có ghi chép như sau:

Phật nói: “Đại vương! Đại thiên thế giới chúng ta có bách ức Tu Di, bách ức nhật nguyệt, mỗi một Tu Di có bốn thiên hạ. Thiệm Bộ Châu này có thập lục đại quốc, ngũ bách trung quốc, thập vạn tiểu quốc, trong các nước lại có bảy nạn. Hết thảy quốc vương để trừ tai nạn, thì giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bảy nạn liền diệt, quốc thổ an lạc”.

Vua Ba Tư Nạc hỏi: “Bảy nạn thế nào?”

Phật nói: “Một, nhật nguyệt thất độ. Nhật sắc thay đổi—màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen, hoặc hai ba bốn năm mặt trời cùng chiếu; nguyệt sắc thay đổi—màu đỏ, màu vàng; nhật nguyệt bạc thực, hoặc có trùng luân—một hai ba bốn năm bánh xe hiện trùng nhau. Hai, các sao thất độ. Sao chổi, Mộc tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh, v.v. các chư tinh, đều thay đổi hoặc hiện ban ngày. Ba, long hỏa, quỷ hỏa, nhân hỏa, thụ hỏa, đại hỏa tứ khởi thiêu hủy vạn vật. Bốn, thời tiết thay đổi, nóng lạnh bất thường. Mùa đông mưa sấm sét, mùa hạ băng sương tuyết, mưa đất đá núi cho tới cát vụn, mưa đá bất thường, mưa đỏ sông đen, sông ngòi ngập lụt, núi lở đá rơi. Năm, cuồng phong nổi dậy, che lấp nhật nguyệt, cuốn nhà nhổ cây, cát bay đá chạy. Sáu, thiên địa kháng dương, ao hồ khô cạn, thảo mộc chết khô, ngũ cốc không thành. Bảy, bốn phương giặc đến cướp nước trong ngoài, chiến tranh nổi dậy, bách tính tử vong”.

Hiện giờ “hai ba bốn năm mặt trời cùng chiếu” đã xuất hiện rồi, ở Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng “bốn hoặc năm mặt trời cùng lúc”, đồng thời màu sắc mặt trăng biến thành đỏ hoặc vàng đã xuất hiện rồi, hiện nay đã phát sinh rồi. Đến lúc này, thiên hạ ắt sẽ có đại tai nạn, hoặc long hỏa, quỷ hỏa, nhân hỏa, thụ hỏa, đại hỏa tứ khởi thiêu hủy vạn vật; hoặc thời tiết thay đổi, nóng lạnh bất thường. Mùa đông mưa sấm sét, mùa hạ băng sương tuyết, mưa đất đá núi cho tới cát vụn, mưa đá bất thường, mưa đỏ sông đen, sông ngòi ngập lụt, núi lở đá rơi; hoặc cuồng phong nổi dậy, che lấp nhật nguyệt, cuốn nhà nhổ cây, cát bay đá chạy; hoặc bốn phương giặc đến cướp nước trong ngoài, chiến tranh nổi dậy, bách tính tử vong… Tai họa đáng sợ như thế này chỉ có thể thấy trong bộ phim “2012”, đáng sợ như vậy.

“Khải Huyền” của Thánh Kinh, tiết 12 chương 6 cũng mô tả: “Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu”. “Cựu Ước” của Thánh Kinh, tiết 1 chương 7 cũng nói: “Trước ngày tận thế là mặt trăng đỏ máu…”

Cổ ngữ có câu: “Nguyệt hữu huy hoàng, ám sắc thỉ quang, thiên tai hàng chỉ”.

Nghĩa là địa cầu bình thường thì Âm Dương, Ngũ hành quân bình, như vậy vạn vật mới có thể sinh trưởng, phát dục; tuy nhiên khi phát sinh hiện tượng nguyệt thực toàn phần, Ngũ hành trên địa cầu chịu ảnh hưởng, trường khí của địa cầu bị đảo loạn, như vậy tai họa sẽ phát sinh.

Địa cầu sẽ có các biến hóa mới nữa, động đất, sóng thần, hồng thủy, sấm chớp, mưa bão, núi lửa, cuồng phong, các loại ôn dịch, tai họa, v.v. Giữa các quốc gia, giữa con người với nhau sẽ chinh chiến bất đoạn. Mặt trăng nguyên là thuộc Âm, chính là chủ sát, màu đỏ đại biểu tia máu ngút trời, tương lai mới rõ là chết bao nhiêu người.

«Khai Nguyên Chiêm Kinh» cũng đề cập: “Mặt trăng đỏ” đại biểu chiến tranh và việc binh, lại có người lớn trong nước tử vong. Cũng là nói “Quốc gia đổi chủ, đại thần tương vong, khi ấy tất có binh họa phát sinh”.

Tạp Khúc Gia triều Nguyên từng nói: “Hưng, bách tính khổ; vong, bách tính khổ”, chỉ rõ tâm lý thông thường của bách tính trăm họ. Cho dù là dự ngôn cổ đại cũng vậy, hay các loại tai nạn liên tiếp thời nay cũng vậy, đều báo trước thời đại chúng ta sống là một thời đại với các tai họa tới tấp. Mỗi cá nhân chúng ta đều không thoát khỏi sự chế ước của hoàn cảnh trái đất, đều nằm trong nguy hiểm của các loại tai họa liên tiếp. Người sống trong tai họa khao khát thiên cơ có thể thoát khỏi khổ nạn. Với những người chưa bị tai họa đụng tới, chúng ta thử nghĩ xem, nếu tai họa bất ngờ giáng xuống thân chúng ta thì thoát khỏi như thế nào?

Như vậy, có hay không thứ thần dược cứu thoát bách tính khỏi khổ nạn?

Ưu Đàm Bà La hoa sau khi được phát hiện trên tượng Phật tại thiền viện Tu Di Sơn ở Hàn Quốc năm 1997, thánh hoa này lần lượt khai nở tại các nơi trên thế giới. Theo kinh Phật ghi lại: “Ưu Đàm hoa, ý là điềm lành linh dị. Ba nghìn năm mới nở, khi nở là Kim Luân Vương xuất hiện”. Nghĩa là Ưu Đàm Bà La hoa là một loại tiên hoa trên Phật giới, một loại hoa báo trước điềm lành, 3.000 năm mới nở một lần. Khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân, dạy người hướng thiện, độ quá kiếp nạn.

Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia do ông Lý Hồng Chí truyền xuất tại Trường Xuân vào năm 1992. Pháp Luân Công là một pháp môn tính mệnh song tu hoàn chỉnh, lấy đặc tính tối cao “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ làm nguyên tắc tu luyện. Nhấn mạnh tu luyện tâm tính, người tu luyện bắt đầu từ làm người tốt, nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để đề cao tâm tính cá nhân, còn bao gồm bộ năm bài công pháp chậm rãi và đẹp đẽ. Pháp Luân Công không thu tiền, hết thảy hoạt động đều là công khai miễn phí. Tất cả sách Pháp Luân Đại Pháp và tư liệu hình ảnh đều có thể tải về miễn phí từ mạng Internet. Tu luyện Pháp Luân Công không trọng hình thức, người muốn học có thể đến học, người không muốn học có thể đi, không có danh sách hội viên, tự do đi hay đến. Pháp Luân Đại Pháp từ khi truyền ra cho đến nay đã gần hai thập niên, hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đều có bóng dáng người tu luyện Pháp Luân Công. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công là «Chuyển Pháp Luân» đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng, được xuất bản phát hành, nhận được sự kính trọng và trân quý của nhân dân các dân tộc. Tuy nhiên, một bộ Đại Pháp đức cao như thế này lại bị tập đoàn Giang Trạch Dân tùy ý bức hại và đàn áp, khiến hàng chục vạn người thân trong lao ngục, hơn 3.000 người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam ngục, cưỡng bức lao động rồi bức hại đến chết.

Thưa các bạn, các học viên Pháp Luân Công chịu đựng khổ nạn chỉ để nói với con người thế gian chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ không yêu cầu gì từ các bạn, cũng không cần tiền bạc gì từ các bạn; họ chỉ hy vọng các bạn có thể tĩnh tâm và suy ngẫm, trong thời khắc giữa những tai nạn dồn dập này, trong tâm họ chỉ hy vọng các bạn được cứu. Tục ngữ có câu “Tiền bạc là vật ngoại thân”. Nếu các bạn có bệnh, họ hy vọng các bạn có thể tu luyện để được thân thể kiện khang; nếu các bạn rơi vào nghịch cảnh, họ hy vọng các bạn có thể thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để có may mắn; nếu các bạn là người khao khát tương lai, họ hy vọng các bạn có thể liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để có một tương lai tươi sáng.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/12/15/79239.htmlNgày đăng: 21-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.