Hạng mục chỉ là hình thức, tu luyện mới là then chốtTác giả: Cửu Tiêu

[Chanhkien.org] Khi đọc bài viết đăng trên Chánh Kiến Net ngày 21/10/2011, “Kính Sư kính Pháp, xếp đặt cho chính vị trí của hạng mục”, tôi cũng có cùng cảm xúc. Ở đây, tôi muốn nói về kinh nghiệm tu luyện của mình khi tham dự một số hạng mục sáng lập bởi các đệ tử Đại Pháp hải ngoại.

Từ thời kỳ đầu của cuộc bức hại, các đệ tử Đại Pháp đã sáng lập một số hạng mục, chẳng hạn truyền thông, với mục đích phản bức hại và hồng dương Đại Pháp. Trong hơn một thập niên qua, các hạng mục này đã khởi tác dụng rất lớn, nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, có tác dụng ức chế và chấn nhiếp tà ác.

Chính vì vậy, đệ tử Đại Pháp dễ bối rối về quan hệ giữa hạng mục và tu luyện Đại Pháp. Hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm có thể khởi tác dụng chấp nhiếp tà ác, không phải bởi vì bản thân hạng mục, mà là vì đệ tử Đại Pháp trong hạng mục này tu luyện bản thân, chứng thực Pháp và triển hiện Pháp lực của Đại Pháp vũ trụ thông qua hạng mục này.

Trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”, Sư phụ giảng: “Tất nhiên [làm] đài truyền hình, bản thân nó không phải tu luyện Đại Pháp, không có quan hệ trực tiếp với Đại Pháp; Đài truyền hình là đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp, làm để cứu độ chúng sinh; là quan hệ như vậy.

Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta hình thức tu luyện Đại Đạo vô hình. Cho dù là có hạng mục hay không, thì tu luyện vĩnh viễn là vị trí số một. Nếu không có hạng mục nào, đệ tử Đại Pháp vẫn có thể tu luyện. Ví như tại Trung Quốc Đại Lục, phương thức giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp là muôn hình muôn vẻ, hoa nở khắp nơi, đều là chứng thực Pháp.

Tại hải ngoại, có người cho rằng chỉ có tham dự hạng mục mới được tính là tu luyện tinh tấn. Sau khi kinh văn “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được công bố, càng có người lý giải rằng chỉ có tham dự hạng mục mới có thể viên mãn. Do đó bất chấp điều kiện bản thân có phù hợp hay không, họ đều đổ xô vào các hạng mục, đây đều là lý giải Pháp của Sư phụ một cách phiến diện.

Trong bài giảng thứ nhất “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ nói: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối”.

Đây là Pháp của vũ trụ, tâm tính vĩnh viễn là tiêu chuẩn để đo lường. Điều này sẽ không thay đổi, cho dù đệ tử Đại Pháp có tham dự hạng mục hay không, hay hạng mục nào mà họ tham dự. Tiêu chuẩn trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp không thể được đánh giá qua “có tham dự hạng mục hay không”, đây không thể là bảo đảm cho viên mãn. Hơn nữa, đằng sau hành vi và cách nghĩ này ẩn tàng tâm hữu vi và vị tư. Trong bài “Hữu vi” trong Hồng Ngâm, Sư phụ giảng:

Hữu vi

Kiến miếu bái Thần sự chân mang,
Khởi tri hữu vi không nhất trường;
Ngu mê vọng tưởng Tây thiên lộ,
Hạt mô dạ tẩu lao nguyệt lượng.

Tạm dịch:

Hữu vi

Dựng miếu bái Thần nhọc việc công,
Hữu vi nào biết sẽ thành không;
Ngu mê vọng tưởng đường Thiên Trúc,
Đáy nước mò trăng chỉ uổng công.

Hình thức hữu hình của hạng mục chỉ là để chúng ta tu luyện. Nếu chúng ta chấp trước vào bản thân hạng mục ấy, thì điều này có gì khác biệt với “dựng miếu bái Thần”? Ngay cả nếu tất cả hạng mục đều đạt tới đỉnh cao của thế giới, nhưng đệ tử Đại Pháp không đề cao tâm tính, thì cũng không thể trở thành Phật được. Tất nhiên, tâm tính đệ tử Đại Pháp không đề cao thì không thể có được công đức như vậy.

Trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ còn giảng minh xác hơn nữa: “Ngay cả chư vị làm các hạng mục của đệ tử Đại Pháp, trên trời lại không có TV, Thần cũng không có báo chí, những cái này đều là hình thức xã hội người thường. Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.

Các hạng mục của đệ tử Đại Pháp nên là hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, những người tham dự hạng mục không vứt bỏ được nhân tâm và chấp trước vào bản thân hạng mục. Họ cạnh tranh lợi ích trong một hạng mục và giữa các hạng mục, và chấp trước vào việc mình làm. Họ cường điệu tầm quan trọng hạng mục của mình, và dẫn khởi các chủng các dạng nhân tâm: tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, mua danh cầu lợi, theo đuổi danh lợi, v.v. Từ đó xuất hiện cản trở lẫn nhau giữa các hạng mục. Họ coi thường hạng mục của người khác và đặc biệt tâm tật đố rất nghiêm trọng. Cá biệt còn xuất hiện tình huống phá đám hạng mục của người khác.

Đệ tử Đại Pháp nhất định phải xếp đặt cho chính quan hệ giữa hạng mục và tu luyện. Có rất nhiều hình thức truyền thông và hàng nghìn loại công ty khác nhau trên thế giới. Chúng ta chẳng qua chỉ chọn dùng một số hình thức trong đó để tu luyện mà thôi.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”, Sư phụ giảng: “Ở đây là ‘tu luyện’, là quá trình sinh mệnh chuyển hoá về bản chất [thành] sinh mệnh cao cấp; nói cách khác, những [ai] ngồi đây đều là các sinh mệnh đi trên con đường thành Thần.

Một người tu luyện chứng đắc quả vị cao bao nhiêu, thì phải xem cảnh giới người ấy cao bao nhiêu, chứ không xem chức vụ trong hạng mục của người ấy cao bao nhiêu. Hạng mục không phải là “cái ô bảo hộ” cho tu luyện, không phải là “cảng tránh gió” để trốn tránh xã hội người thường, càng không phải là “câu lạc bộ” để chúng ta tự tiêu khiển. Nếu làm tốt thì hạng mục là công cụ để chúng ta cứu người, còn làm không tốt thì hạng mục là thứ trói buộc người tu luyện. Làm cho hạng mục không có nghĩa là làm cho Đại Pháp. Nếu trong quá trình này không dùng chính niệm của người tu luyện mà làm, thì khác nào làm việc của người thường, không hề có uy đức.

Tại đây, tôi còn muốn đàm luận một chút thiển ngộ của bản thân. Đó là đệ tử Đại Pháp cần xếp đặt cho chính quan hệ giữa “Thần Vận” và các hạng mục khác. Có đồng tu coi Thần Vận cũng như một hạng mục. Tôi thì không cho là như vậy. Thần Vận là Sư phụ tự thân làm, ca từ của Thần Vận cũng đã được phát biểu trong “Hồng Ngâm III”. Từ đó tôi ngộ ra rằng Thần Vận là một bộ phận của Pháp, khởi tác dụng cực kỳ trọng yếu trong tiến trình Chính Pháp. Theo lý giải của bản thân tôi, sau khi đệ tử Đại Pháp viên mãn, hạng mục kinh doanh của đệ tử Đại Pháp nếu có thể đi theo tuần hoàn tốt, thì sẽ được lưu lại cho hậu thế tiếp tục kinh doanh. Còn Thần Vận sẽ vĩnh viễn lưu tồn trong lịch sử của vũ trụ mới; do đó, không hạng mục nào có thể so sánh với Thần Vận. Hiện nay, khi nhiều hạng mục khác nhau chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên Đại Pháp và nhân lực đệ tử Đại Pháp, mỗi hạng mục và mỗi đệ tử Đại Pháp nên coi quảng bá Thần Vận là ưu tiên số một. Đây chính là điều cần thiết khi tham dự Chính Pháp.

Trên đây là một số kiến giải cá nhân để các đồng tu tham khảo.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/10/25/78135.html
http://pureinsight.org/node/6215Ngày đăng: 21-12-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.