Vườn thơ Chánh Kiến: Hôm nay thấy ngày vềTác giả: Lam Không tại Đài Loan

[Chanhkien.org]

Kim triêu chứng quy kỳ

Tiếu khán thiên niên sự,
Mộng lý cố nhân si.
Vạn cổ tầm Đại Đạo,
Kim triêu chứng quy kỳ.

Tạm dịch:

Hôm nay thấy ngày về

Ngàn năm chốn trần thế,
Mộng thấy cố nhân mê.
Vạn cổ tìm Đại Đạo,
Hôm nay thấy ngày về.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/1/24/13494.html


Ngày đăng: 25-08-2011