Vườn thơ Chánh Kiến: Hôm nay thấy ngày vềTác giả: Lam Không tại Đài Loan

[Chanhkien.org]

Kim triêu chứng quy kỳ

Tiếu khán thiên niên sự,
Mộng lý cố nhân si.
Vạn cổ tầm Đại Đạo,
Kim triêu chứng quy kỳ.

Tạm dịch:

Hôm nay thấy ngày về

Ngàn năm chốn trần thế,
Mộng thấy cố nhân mê.
Vạn cổ tìm Đại Đạo,
Hôm nay thấy ngày về.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/1/24/13494.htmlNgày đăng: 25-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.