Vườn thơ Chánh Kiến: Đắc PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Đắc Pháp

Mê lạc hồng trần niên phục niên,
Đại mộng sơ tỉnh khuy động thiên.
Ân Sư giáo hối minh tâm chí,
Đẩu đẩu tinh thần đăng Pháp thuyền.

Tạm dịch:

Đắc Pháp

Bao năm mê lạc cõi hồng trần,
Vừa tỉnh giấc mộng thấy động tiên.
Ân Sư chỉ lối sáng tâm chí,
Phấn chấn tinh thần lên Pháp thuyền.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/12/10116.htmlNgày đăng: 25-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.