Vườn thơ Chánh Kiến: Chính kiếnTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Chính kiến

Thiên chương đa đoản xảo,
Ngữ cú nại thôi xao.
Chân ngôn phát phế phủ,
Chính khí nhiếp tà yêu.

Tạm dịch:

Chính kiến

Văn chương thật khéo léo,
Chính kiến mới đúng sao.
Chân ngôn từ đáy lòng,
Chính khí đuổi tà yêu.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/9/14/11723.htmlNgày đăng: 21-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.