Câu chuyện tu luyện: Cầu vồng trên biển



Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Một lần tôi đang làm việc bên bờ biển và khi đứng đằng sau một lan can, tôi nhìn thấy một cầu vồng trên mặt biển. Theo bản năng, tôi cho đó là ảnh phản chiếu một cầu vồng trên bầu trời và nhìn lên. Tuy nhiên bầu trời vẫn trong xanh và đầy nắng. Không có mưa, làm sao xuất hiện cầu vồng được?

Sau khi suy ngẫm sâu hơn, tôi nhận thấy đó chỉ là quan niệm con người, rằng cầu vồng chỉ xuất hiện trên bầu trời sau khi trời mưa. Do đó tôi không suy nghĩ gì thêm mà chỉ kết luận rằng cầu vồng trên mặt biển là ảnh phản chiếu của cầu vồng trên bầu trời. Những quan niệm này đã thao túng tôi sâu đến nỗi tôi thậm chí không để ý đến nó nữa, và toàn bộ quá trình tư tưởng dường như xuất hiện rất tự nhiên. Và rồi, trong quá trình tu luyện, có bao nhiêu quan niệm khác đã ngăn tôi nhận thức chân lý?

Trải nghiệm này khiến tôi nghĩ lại về nhiều điều. Trong quá khứ, tôi luôn tự hào kể với người khác rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đắc một Pháp Luân. Giờ thì đối với tôi, thái độ ấy dường như là một loại hoan hỉ. Trên thực tế, nếu không có sự trợ giúp và bảo hộ của một sinh mệnh cao tầng, thì một người bình thường gần như không thể đạt được gì. Trên bề mặt, tôi dường như đã đạt được gì đó hay có một số khả năng nào đó trong tu luyện; nhưng thực ra, chúng đến từ sự từ bi và năng lực của Thần.

Trên con đường tu luyện, chúng ta đã liên tục ngộ ra các Pháp lý. Giờ đây, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã ban tất cả chúng cho chúng ta, với lòng vô ngã và từ bi, để cứu độ chúng ta. Trước đây, khi nghĩ về sự bình an, từ bi, và tuyệt vời, tôi chỉ đơn giản coi chúng là những tính từ mô tả. Hiện nay, tôi đã hiểu được rằng đằng sau những từ này là sự tồn tại của Thần và cảnh giới tại tầng thứ của họ, với sự thuần tịnh và hiện diện tương ứng. Khi các học viên không ngừng tu luyện, Thần sẽ ban các khả năng của họ cho các học viên để cứu độ họ. Nói cách khác, đó là đặc tính của Thần mà đôi khi chúng ta thấy biểu hiện ở người tu luyện.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/6/28/75481.html
http://pureinsight.org/node/6181



Ngày đăng: 19-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.