Vườn thơ Chánh Kiến: Báo ứngTác giả: Tẩu Chính

[Chanhkien.org]

Báo ứng

Cổ tai trướng đỗ hàng Thần Châu,
Yêu thiềm chấp ý cân thần đấu.
Độc khí tán tận thiềm yêu tử,
Lưu hạ mạ danh tử tôn tu.

Tạm dịch:

Báo ứng

Bụng trống hàm lồi hạ Thần Châu,
Cóc yêu khăng khăng thách Thần đấu.
Khí độc tản hết yêu quái tử,
Muôn đời nguyền rủa bêu tiếng xấu.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/7/22/76160.htmlNgày đăng: 27-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.