Thi từ khúc: Tự tạiTác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org]

Tự tại thiên

Danh lợi tình hải nan tự tại,
Tự kỷ bất tại bất tự tại (*),
Phản bổn quy chân chân tự tại,
Vô tư vô ngã đại tự tại.

Tạm dịch:

Tự tại

Biển danh lợi tình nào tự tại,
Không tại tự kỷ không tự tại,
Phản bổn quy chân chân tự tại,
Vô tư vô ngã đại tự tại.

Ghi chú của người dịch:

(*) Chữ “tự kỷ” ở đây chỉ tự kỷ chân chính, tức “chân ngã” của con người.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/8/9192.htmlNgày đăng: 05-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.