Thi từ khúc: Thiên nộTác giả: Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[Chanhkien.org]

Thiên nộ

Tiêu tiêu phong vũ mãn nhân gian,
Chân Thiện Nhẫn trung tâm cánh kiên,
Bạo lôi nhất thanh chấn thiên nộ,
Du du oán oán cảnh biến thiên.

Tạm dịch:

Cơn thịnh nộ của Trời

Mưa gió liên miên khắp nhân gian,
Tu Chân Thiện Nhẫn tâm càng kiên,
Sấm dữ vang lên chấn thiên nộ,
Bao nhiêu oán hận cảnh biến thiên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/18/9180.htmlNgày đăng: 14-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.