Thi từ khúc: Phổ Độ hữu cảmTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Phổ Độ hữu cảm

Phổ Độ thanh lai lệ mãn diện,
Sinh sinh thế thế tại lí diện;
Luy thế sinh tử vi hà cố,
Đồng hóa Đại Pháp phản cao xứ.

Diễn nghĩa:

Cảm ngộ khi nghe nhạc Phổ Độ

Âm thanh Phổ Độ ngân lên khiến gương mặt đẫm lệ,
Đời đời kiếp kiếp đều nằm trong bản nhạc này;
Sự sống và cái chết trải qua bao đời là vì cớ chi?
Đồng hóa với Đại Pháp để trở về nơi cao tầng.

Tạm dịch:

Phổ Độ hữu cảm

Nghe nhạc Phổ Độ nước mắt rơi,
Luân hồi chuyển thế đã bao đời;
Cớ sao sinh tử bao nhiêu kiếp?
Đồng hóa Đại Pháp trở về Trời.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/1/9580.htmlNgày đăng: 17-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.