Thi từ khúc: DuyênTác giả: Đệ tử Đại Pháp Singapore

[Chanhkien.org]

Duyên

Đại Pháp thế gian truyền,
Phật quang diệu vũ hoàn;
Duyên tu Chân Thiện Nhẫn,
Viên mãn tùy Sư hoàn.

Tạm dịch:

Duyên

Đại Pháp truyền thế gian,
Vũ trụ đắm Phật quang;
Duyên tu Chân Thiện Nhẫn.
Viên mãn tùy Sư hoàn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/5/9629.htmlNgày đăng: 17-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.