Thi từ khúc: Bỏ xác phàmTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Khứ xác

Chủ Phật từ bi cứu chúng sinh,
Hữu duyên đắc Pháp khổ tu hành;
Bạt khứ thường nhân tầng tầng xác,
Viên mãn hồi gia thượng thương khung.

Tạm dịch:

Bỏ xác phàm

Phật Chủ từ bi độ chúng sinh,
Có duyên đắc Pháp khổ tu hành;
Trút hết thường nhân tầng tầng xác,
Viên mãn về nhà lên trời xanh.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/13/9651.htmlNgày đăng: 26-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.