Thi từ khúc: Bỏ xác phàmTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Khứ xác

Chủ Phật từ bi cứu chúng sinh,
Hữu duyên đắc Pháp khổ tu hành;
Bạt khứ thường nhân tầng tầng xác,
Viên mãn hồi gia thượng thương khung.

Tạm dịch:

Bỏ xác phàm

Phật Chủ từ bi độ chúng sinh,
Có duyên đắc Pháp khổ tu hành;
Trút hết thường nhân tầng tầng xác,
Viên mãn về nhà lên trời xanh.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/13/9651.html


Ngày đăng: 26-06-2011