Flash Movie: “No More CCP, Join The Righteous”[Chanhkien.org] Flash Movie: “No More CCP, Join The Righteous” (Vĩnh biệt Trung Cộng, trở về Chính Đạo)

Download the Flash Movie (1,587KB)

Hướng dẫn Download:
Di chuột lên trên đường link, click chuột phải, sau đó chọn “Save Link Target As…”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/6/12/32709.html
http://pureinsight.org/node/3734Ngày đăng: 19-12-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.