Đôi lời về “thời gian”Tác giả: Một đệ tử Chính Pháp

[Chanhkien.org] Thời gian là một lạp tử, một vị Thần. Thời gian ở không gian nhỏ thì quá nhỏ để đề cập tới, và không thể ảnh hưởng gì đến các Đại Giác Giả thực sự. Bất kể thời gian hay là “tình”, chúng đều có thể bị đột phá.

Chúng ta không chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của thời gian, mà còn phải có thể kiểm soát nó. Để đạt tới cảnh giới ấy, “đức tin” là căn bản. Khai mở tư duy của nhân loại, vận dụng trí huệ, và chân chính bước ra khỏi cảnh giới con người.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/317


Ngày đăng: 22-11-2010