Kinh nghiệm tu luyện: Vượt qua nghiệp báo bằng chính niệmTác giả: Một đệ tử tại hải ngoại

[Chanhkien.org]

Từ khi nhạc phụ, nhạc mẫu qua thăm tôi, họ không lý giải được vì sao tôi tu luyện Pháp Luân Công.  Điều này xảy ra trong mấy tháng qua.  Hôm nay, họ lại than phiền về điều này.  Lần này đã làm cho tôi phải xem lại, việc này rất quan trọng – qua một thời gian dài như thế, tại sao việc này vẫn xảy ra?Khi nhìn lại mấy tháng vừa qua, tôi hiểu rằng có nhiều hoàn cảnh khác nhau xung quanh tôi, mà đó là phản ảnh đúng hoàn cảnh tu luyện của tôi.  Tại sao nhạc phụ nhạc mẫu vẫn như thế?  Tại sao tôi tại nơi công tác, trong sinh hoạt hàng ngày lại không có khả năng giảng rõ sự thật và chứng thực Pháp có hiệu quả hơn?Thông qua học Pháp chúng ta biết rằng: người thường trước người tu luyện kỳ thật rất yếu nhược, và đằng sau cách cư xử của họ đều là nhân tố bất hảo khởi tác dụng.Tại sao tôi không thể ức chế và tiêu trừ những thành phần bất hảo đó để cứu độ những con người chân chính?  Lý do căn bản là tôi chưa tu luyện cá nhân tốt.  Làm thế nào tôi có thể tập trung học Pháp hay tập công pháp và không bị can nhiễu hay buồn ngủ?  Làm thế nào để tôi tự kỷ luật mình và cư xử như một người tu luyện trong mọi hoàn cảnh? Làm thế nào để tôi thật sự có trách nhiệm với chúng sinh và giảng chân tướng một cách đường đường chính chính?  Làm thế nào để tôi có được chính niệm mạnh mẽ và thuần tịnh khi tôi phát chính niệm, phát chính niệm tập thể toàn cầu?

Nhìn lại nguyên do đó, trong xã hội, nơi công tác, gia đình : người này vẫn giống như thế hay người kia vẫn giống như vậy. Tôi cần phải tĩnh lặng và tự hỏi mình:  sau nhiều năm tu luyện, tại sao tôi không thể làm tốt hơn được?  Tại sao tôi không thể đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp và Sư phụ yêu cầu để thật sự đạt đến trạng thái của một vị giác giả?

Đại Pháp rất tinh thâm và mỗi chúng ta đều rất bé nhỏ.  Sở dĩ như vậy do chúng ta không có khả năng liễu giải hết được hay những nhận thức đã được đặt ra là tiêu chuẩn để đo lường và hạn chế chúng ta.  Ngược lại, chúng ta phải liên tục lĩnh ngộ qua việc học Pháp, để chỉnh lý ý niệm, suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta.  Thật ra, những yêu cầu của Pháp cho mỗi chúng ta rất cao, và chúng ta phải đạt đến những yêu cầu đó để phù hợp với tiêu chuẩn của vũ trụ mới.Khi giao thiệp với người thường, rất thông thường, trên bề mặt, cách cư xử của chúng ta rất giống người thường, nhưng trong tâm chúng ta phải rõ ràng về những gì mà chúng ta làm, sứ mệnh của chúng ta, và tiêu chuẩn mà chúng ta phải giữ.  Từ việc học Pháp chúng ta biết rằng bất cứ yếu tố can nhiễu nào với thời Chính Pháp, có thể biến chuyển nó thành cơ hội để giảng chân tượng và để chúng ta đề cao.  Tuy nhiên, chúng ta không thể chấp nhận sự tồn tại của chúng — vì không có một cái gì có thể can nhiễu với thời Chính Pháp.

Đại Pháp bao gồm mọi thứ.  Khi nào và chỉ khi nào điểm bắt đầu của chúng ta là đúng đắn – mà nó bao gồm việc tu luyện một cách công khai và trang trọng, giảng rõ sự thật để cứu độ con người, cũng như phát chính niệm – thì chúng ta mới có thể tiêu trừ hết can nhiễu và hoàn thành sứ mệnh của chúng ta.  Ví dụ như, một người tu luyện không chấp trước vào danh hay lợi tại nơi làm việc và không tranh đấu để được việc làm tốt.  Ngược lại, họ lại làm việc rất chân thành bất cứ việc nào được giao phó và họ làm rất tốt.  Khi đạt đến điều này, trong lúc đó vẫn tử tế với đồng nghiệp, và không ích kỷ, thì người đó sẽ đạt được một môi trường tốt cho việc giảng rõ sự thật.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/5/15/59523.html

http://pureinsight.org/node/5818Ngày đăng: 05-11-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.