Thơ: “Nhớ”Tác giả: Một học viên tại Mỹ

[Chanhkien.org]

Nhớ

Thệ ước từ vạn cổ,
Với sự thuần khiết và sức mạnh
Được nuôi dưỡng sâu thẳm trong tâm chúng ta.

Ký ức về Sư Phụ vẫn còn đó,
Soi sáng con đường
Và luôn mang đến sự phục sinh.

Cùng giúp đỡ nhau,
Chìa tay ra và mở rộng con tim với bạn đồng tu
Trân quý lời thề xưa để cùng nhau thức tỉnh.

Vì vậy chúng sinh, họ tin rằng chúng ta,
Không bao giờ lạc mất, ý chí tựa kim cương
Mang tới chúng sinh sự cứu độ và mùa Xuân.

-Một lạp tử của Đại Pháp

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5801


Ngày đăng: 14-10-2009