Tu luyện tinh tấnTác giả: Jie Jing

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi đã trãi qua vài kinh nghiệm trong tu luyện mà đã giúp tôi trở nên tinh tấn hơn. Tôi nghĩ tôi nên chia sẻ những điều này với các học viên khác, vì thế dưới đây là một vài điều mà tôi đã nhận ra.

Điều đầu tiên là sự quan trọng trong việc học Pháp thật tốt. Tôi bỏ nhiều thời gian ngồi đọc một bài giảng Chuyển Pháp Luân cũng như các bài viết gần đây của Sư Phụ và các bài giảng tại hải ngoại mỗi ngày. Điểm chủ chốt nhất trong việc học Pháp là khả năng tập trung.

Điều thứ hai là thực hiện các bài tập. Tôi tập 5 bộ động tác mỗi ngày. Trong lúc tập, tôi giữ tâm mình trống rỗng và tập trung lắng nghe nhạc tập.

Điều thứ ba là có thể nâng cao tính tình của tôi, mà đây là điểm chốt của sự tu luyện. Nhiều học viên chú trọng vào việc học Pháp nhưng lơ là việc nâng cao tâm tính. Nâng cao tâm tính đòi hỏi chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, từ bỏ chấp trước, và cuối cùng, đồng hóa với Đại Pháp.

Phát Chính Niệm là điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ. Phát Chính Niệm 4 lần một ngày là điều cần phải làm. Điều này rất quan trọng đối với các học viên cần làm theo những đòi hỏi của Sư Phụ trong lúc phát chính niệm – bất cứ những suy nghĩ phiền nhiễu phải bị loại đi. Cá nhân tôi trãi nghiệm rằng cả toàn cầu cùng phát chính niệm vào 4 thời điểm có thể giúp loại trừ tà ác trong vũ trụ, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta cần hợp thành một tổng thể. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn không thể chú ý đến việc này.

Điểm cuối cùng trong sự chia sẻ của tôi là về giảng rõ sự thật. Đây là việc lớn lao nhất trong 3 việc mà các đệ tử Đại Pháp đòi hỏi phải làm vào lúc này. [Lời chú của nhà xuất bản: 3 việc là tu luyện chính mình, phát chính niệm, và giảng rõ sự thật]. Là các học viên, chúng ta nên làm tốt công việc giảng rõ sự thật. Không cần biết bạn có kỹ năng gì, chỉ cần làm tốt nhất những gì mình có thể làm và cố gắng hết sức mình. Ví dụ, gửi thư về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp, phát các tờ bướm và đĩa CD về cuộc bức hại, giảng rõ sự thật mặt đối mặt với mọi người, và gửi thư qua email và tin nhắn, v.v. là vài cách thông thường. Thật ra, nếu mỗi chúng ta chú trọng làm sao để giúp giảng rõ sự thật, chúng ta có thể tìm thấy hàng triệu cách khác nhau.

Tôi nghĩ những điểm mà tôi chỉ ra ở đây là những đòi hỏi tối thiểu của Sư Phụ đối với một học viên Đại Pháp. Đôi lúc tôi đã không thể đạt hết tất cả những đòi hỏi này cùng một lúc. Ví dụ, đôi lúc tôi không thể hoàn tất 5 bộ công pháp mỗi ngày, hoặc là tâm của tôi bị quấy nhiễu và không thể trầm tĩnh trong lúc Phát Chính Niệm, hoặc tâm tôi dễ dàng bị lơ đễnh trong lúc học Pháp. Đôi lúc tôi còn cảm thấy việc học Pháp là một công việc hằng ngày mà tôi phải hoàn thành. Về việc giảng rõ sự thật, tôi cũng tự thấy mình không đủ linh động.

Qua việc chia sẻ tất cả những khuyết điểm trên, tôi đã nhận ra rằng tôi phải nghiêm khắc rèn luyện chính mình để đạt được tiểu chuẩn của Đại Pháp và duy trì trạng thái của một học viên Đại Pháp thực thụ.

Đồng thời, tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của tôi rằng các học viên Đại Pháp tại lục địa Trung Quốc phải nghiêm khắc chính mình trong khi họ tu luyện dưới một môi trường khó khăn. Họ phải giữ một cái tâm minh bạch và làm tốt 3 việc dưới ngoại áp lực.

Trên đây là vài kinh nghiệm tu luyện cá nhân mà tôi đã muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Tôi sẵn lòng nghe những chỉ giáo về những gì không đúng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/12/19/56710.html

http://www.pureinsight.org/node/5657Ngày đăng: 24-02-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.