Một hiểu biết nhỏ về việc học PhápTác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Hoa Lục Địa

[Chanhkien.org] Là một học viên lâu năm, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Có lẽ là vì tôi quá quen với những chữ ở tầng bề mặt mà tôi không thể tập trung khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Đặc biệt là lúc thời gian đầu học Pháp, tôi vẫn còn nghĩ về những điều khác, và tâm trí tôi luôn bị chạy loạn. Điều này mất một thời gian để tôi có thể tập trung được. Ngay cả tôi nhận ra vấn đề tôi đã không có một giải pháp tốt cho nó.

Hôm qua trong khi học Chuyển Pháp Luân, tôi thấy một lần nữa tôi đã không tập trung. Tất cả các loại sự việc trong tâm trí tôi can nhiễu tôi. Vì thế, tôi nghĩ rằng tôi nên bắt đầu nhớ Pháp. Khi tôi bắt đầu lo lắng rằng việc nhớ Pháp sẽ tác động đến việc đọc Đại Pháp của tôi. Khi tôi có suy nghĩ này trong đầu, tôi nhận ra rằng tất cả những tư tưởng can nhiễu đã biến mất. Tôi thấy rằng nó xảy ra là vì tôi có suy nghĩ [muốn] nhớ Pháp. Ngay cả khi tôi chưa bắt đầu nhớ, tôi cố gắng nhớ tất cả những gì tôi đọc. Điều này khiến tôi thật sự tập trung vào những gì tôi đọc và xóa sạch những tư tưởng can nhiễu của tôi.

Hôm nay khi tôi học Chuyển Pháp Luân, một lần nữa tôi có ý nghĩ nhớ tất cả Pháp mà tôi đọc và tập trung thật nhiều. Một lần nữa, tôi nhận thấy rằng đây là cách hữu dụng để tập trung và học Pháp tốt. Bạn sẽ hiểu Pháp nhiều hơn khi bạn không có chấp trước đắc [được] gì đó từ Đại Pháp.

Có lẽ những học viên khác [cũng] có những điều tương tự, vì thế tôi viết những kinh nghiệm của tôi chia sẻ với các bạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/24/54985.html
http://www.pureinsight.org/node/5613Ngày đăng: 21-12-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.