Trừ dứt thế lực cũ là chìa khoá cho tu luyện[Chanhkien.org] Sự hiểu biết của tôi về việc làm thế nào để chống lại thế lực cũ:

Trước hết phải theo đúng nguyên lý của Pháp khi nhìn vào bên trong và chỉnh sửa lại tâm ý của chúng ta.  Nhìn vào bên trong là chìa khóa để trừ dứt thê lực cũ.  Chúng ta nên nhớ rằng sự khủng bố và can nhiễu xảy ra là phản ảnh đúng việc tâm ý của chúng ta chưa được chỉnh sửa, và chúng chưa đạt được sự yêu cầu đúng đắn của Pháp.  Vì thế, chúng ta cần phải chỉnh sửa tâm ý mình bằng “phát chính niệm, lạn quỷ tạc” (Hồng Ngâm II, “Phạ xá”)

Tuy nhiên, một số đệ tử dùng sự chống lại sự bức hại để bỏ qua sự tu luyện tâm ý và tự nhìn vào trong.  Ðó là khi phát biểu “Mặc dầu tôi có khe hở, tôi không  chấp nhận thế lực cũ bức hại tôi”.  Họ hiểu rằng họ chống lại sự bức hại từ quan điểm đó.  Trong thực tế, đó là chống lại sự bức hại, trong đó có “đánh trả” nhưng không “hoàn toàn trừ dứt”, và cũng không dùng chánh niệm, sau khi các quan niệm cũ được trừ dứt, thì mới trừ được sự dàn dựng của thế lực cũ.  Thế lực tà ác có thể can nhiễu với bạn và bức hại bạn khi sự giác ngộ của bạn bị giới hạn ngang mức của chúng và sự chống đối của bạn là đánh lại nhưng không trừ dứt và vượt qua.  Vậy thì bạn phải mau mau nâng cao tâm tính và dùng chánh niệm thì sau đó bạn có thể giải quyết được vấn đề.  Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của chống lại sự bức hại, mà hoàn toàn nằm trong lòng từ bi, và Sư phụ dạy chúng ta làm thế nào dùng chánh niệm để giải quyết vấn đề, dùng từ bi để làm tốt mọi việc.  Kết quả là những phần tử xấu phía sau thế lực tà ác sẽ bị tan rã, và sự bức hại hoàn toàn chấm dứt, và bọn tà ác cũng được cứu vì chúng nhận thấy sự đẹp đẽ và sức mạnh vô song của Ðại Pháp mà bạn được.

Một số đệ tử tin rằng nhìn vào trong khi bị bức hại có nghĩa là mình chấp nhận nó.  Thật ra, không phải là vậy.  Mục đích để nhìn vào trong là để tu luyện bản thân càng nhanh càng tốt để chúng ta có thể giúp Sư phụ Pháp Chánh, bao gồm việc chấm dứt chính sách khủng bố.  Vì thế, tu luyện là bằng cách tự nhìn vào trong, trừ dứt chấp trước và chỉnh sửa mình theo đúng với Pháp.  Khi một người ngưng tu luyện, thì người đó bằng lòng với sự dàn dựng của thế lực cũ và không thể trừ tận gốc sự bức hại.  Tôi, vì thế, tin rằng tu luyện tâm ý và trừ dứt chấp trước của mình là chìa khóa để trừ dứt sự dàn dựng của thế lực cũ, đặc biệt là khi người đó đang bị bức hại.

Ngoài ra, tôi cũng hiểu rằng thế lực cũ là đầu đảng tà ác, và các quan niệm của chúng ta tạo nên điều kiện cho chúng làm việc tà ác.   Khi các quan niệm người thường của chúng ta phát sinh những xích mích từ bên trong, thế lực cũ sẽ tồn tại.  Nếu chúng ta không thể trừ dứt các quan niệm của chúng ta, chúng ta không thể vượt ra khỏi vùng khống chế của thế lực cũ và vì thế sự can nhiễu cứ tiếp tục.

Một số đệ tử còn nói “Tôi không xác nhận sự dàn dựng của thế lực cũ và tôi sẽ tu luyện theo sự sắp xếp của Sư phụ”.  Nó nghe có vẻ có lý, nhưng điều quan trọng là phải cư xử thế nào để trừ dứt được sự dàn dựng của thế lực cũ.  Tâm tính chúng ta chưa cao đủ, làm thế nào để chống lại sự dàn dựng của thế lực cũ?  Chúng ta dùng điều gì để trừ dứt chúng?  Thật ra, tu luyện là trừ dứt sự dàn dựng của chúng và chánh niệm từ sự tu luyện của chúng ta có thể đè bẹp sự bức hại.  Ðó là điều mà tôi hiểu là “trừ dứt”.

Ngoài điều đó, chúng ta cần phải nhìn sự tu luyện của chúng ta từ quan điểm của Pháp Chánh.  Chúng ta cần hiểu rằng mục đích của tu luyện tâm ý của chúng ta là giúp Sư phụ chánh Pháp và cứu độ chúng sinh thay vì trừ dứt sự đau khổ của chúng ta vì việc bức hại.  Tôi cũng hiểu rằng tôi là một trong những lạp tử trong Pháp và tôi tu luyện vì Pháp.  Tôi gọi đó là tu luyện thật sự.  Trong khi đó, tôi nhìn vào những chấp trước của mình mà hầu như nó đã tách ra khỏi bản thân tôi.  Tôi biết rằng chúng rất dễ dàng trừ dứt vì tôi đã thật sự ở trong Pháp.

Trong lúc phát chánh niệm và giảng rỏ sự thật, chúng ta cũng có thể trừ dứt các quan niệm cũ của mình.  Sau khi chúng bị phá tan, chánh niệm của chúng ta rất mạnh và việc giảng rỏ sự thật sẽ dễ dàng hơn.  Khi chúng ta phát chánh niệm và giảng rỏ sự thật, chúng ta cần phải trừ dứt tất cả mọi can nhiễu vì nó là từ thế lực tà ác và, vì hành động ngay lập tức để trừ dứt các quan niệm cũ, mà đã cung cấp môi trường cần thiết cho bọn tà ác phát triển.  Một khi chúng ta trừ dứt quan niệm củ, tâm tính của chúng ta sẽ được nâng cao sau khi gốc rể của thế lực cũ bị đào sạch.  Từ việc học Pháp, chúng ta biết rằng công lực sẽ lên cao bằng tâm tính, vì thế nâng cao tâm tính có thể làm chánh niệm mạnh mẽ hơn và trừ dứt càng nhiều tà ác.  Nâng cao tâm tính còn nâng cao được lòng từ bi và cứu độ được nhiều chúng sinh khỏi bị hủy diệt.  Ðó là tại sao chúng ta cần học Pháp tốt và nâng cao tâm tính nhanh chóng.

Mục đích tối thượng của chúng ta là trừ dứt thế lực cũ nhưng để giúp Sư phụ chúng ta chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.  Vì thế, chúng ta cần phải trừ dứt tất cả các can nhiễu, tận diệt thế lực cũ và chỉnh sửa tâm ý của mình.  Khi tâm được chỉnh sửa không những nó sẽ phá tan được thế lực cũ, nhưng còn chứng thực được Pháp.  Tôi biết rằng nếu chúng ta không tu luyện đúng đắn, chúng ta phí thời gian tập công pháp.  Nếu chúng ta không tu luyện tốt, chúng ta không làm việc cho Pháp được tốt.

Về mặt khác, nếu chúng ta chỉ tu luyện mà không làm việc cho Pháp, chúng ta chưa tu luyện đúng đắn nữa.  Vì thế, tôi hiểu rằng sự can nhiễu của thế lực cũ là sản phẩm của nguyên lý cũ và một khi chúng ta có thể vượt qua được nguyên lý cũ này, chúng ta có thể trừ dứt được sự dàn dựng và cách ly chúng ra khỏi chúng ta.  Ðạt đến bước này, chúng ta phải tu luyện thật tinh tấn, phải hoà tan với Pháp và cưú độ chúng sinh.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/articles/2008/4/29/52542.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5348Ngày đăng: 20-05-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.