Làm một đệ tử đúng với quyền hạn con ngườiTác giả: Một đệ tử Ðại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi vừa mới bắt đầu một công việc mới được ba tháng. Vì những khó khăn về quản lý, tôi thấy chính tôi than phiền về nhiều việc mà tôi không để ý và nói về nhiều việc mà tôi đáng lẽ không nên nói đến. Tôi tự nhìn vào bên trong để tìm chấp trước. Thì đó chính là khoe khoang, tự cao hay nóng tính? Vâng, tôi có tất cả những thứ đó, nhưng đó không phải là vấn đề căn bản. Tôi tiếp tục nhìn vào trong và thấy rằng vấn đề căn bản là tôi không có đủ kiến thức về lương tâm con người. Tôi biết rằng những khó khăn trong việc giảng rõ sự thật và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc đều gây ra từ những chấp trước này.

Bây giờ tôi hiểu rằng nguyên tắc chính của quyền hạn con người là, từ vua chúa cho đến dân thường, những người trong mọi tầng lớp đều làm đúng theo phận sự của họ, dùng cách thức của họ để làm việc, và không nói hay làm những gì không thuộc về quyền hạn của họ hay không phải phận sự của họ. Ở nhà, dù là cha mẹ, hay con cái hay thân quyến, ở trong mối quan hệ với người khác thì người ta không nói hay làm việc quá giới hạn của họ. Chỉ có những điều này làm căn bản thì mới có một hệ thống về quyền hạn con người được cấu tạo.

Trong sự hiểu biết nông cạn của tôi, là một đệ tử, trong quá trình giảng rỏ sự thật hay quan hệ bình thường, chúng ta nên thật tình tôn trọng người khác và lắng nghe lời họ một cách cẩn thận. Trong lúc đó chúng ta nên suy nghĩ mọi việc dựa trên Pháp và không nói những điều không đúng với tâm tính của một đệ tử. Nếu là một người lớn tuổi mà chúng ta đang nói đến, thì chúng ta cần phải tôn kính họ. Nếu là một đồng bạn, chúng ta nên đứng đắn và tin cậy. Nếu là một người trẻ, thì chúng ta phải thân thiện và đáng qúy. Nghĩ lại những nguyên lý dựa trên tầng cấp con người, chúng ta đang là những nền tảng căn bản của con người trong tương lai.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/1/28/50702.htmlNgày đăng: 13-02-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.