Điều tôi ngộ được sau khi đọc kinh văn “Chuyển Luân hướng thế gian”Tác giả: Xiao Mei

[Chanhkien.org] Khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu, tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Lúc đầu khi tờ Đại Kỷ nguyên Thời Báo ra mắt trên internet cái trang để công khai thoái Đảng Cộng sản Trung quốc, tôi cũng công khai tuyên bố lại một lần nữa. Tôi cảm thấy điều này rất cần thiết vì tôi có thể hoàn toàn dứt bỏ tất cả những phân tử tà ác trong tôi. Khi tôi đọc bài giảng của Sư phụ “Pháp Luân chuyển thế gian”, tôi biết rằng tôi chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc để hoàn toàn tham gia vào tu luyện trong thời Chánh Pháp.

Sau khi học bài giảng “Pháp Luân hướng Thế gian” tôi biết rằng, là một đệ tử trong thời Chánh Pháp, tôi cần phải hiểu, với một tâm thật thanh tỉnh, bài giảng này từ quan điểm của Pháp chứ không phải từ tâm ý của người thường, vì tâm ý này sẽ bào chữa, lý luận về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Điều này không chỉ là một hình thức và việc làm của một đệ tử Đại Pháp, nhưng mà là một quá trình tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Chư thần đã sắp xếp những diễn tiến, công việc tại xã hội loài người. Trong một xã hội bình thường, không có cái điều gọi là “chính trị”. Đây chỉ là những tính chất cũ của người thường và lòng tham muốn quyền lực và “chính trị” đã nẩy sinh, và chư thần không chấp nhận điều này. Khi Pháp chính vũ trụ, nó bao gồm cả thế gian này. Vì thế, vì sự tà ác, gian trá của đảng Cộng sản Trung quốc, “chính trị” đã trở thành một guồng máy để cho đảng Cộng sản tà ác lợi dụng để bức hại người khác. Nếu đảng tà ác này bị phê bình một chút, thì người phê bình đó sẽ bị gán cho cái nhãn hiệu là “dính líu tới chính trị”. Có phải là Đảng này không chơi trò “chính trị” ngay từ đầu sao? Tại sao nó cấm người khác dính líu tới “chính trị”?

Trong quá trình Pháp Chính, chúng ta cần phải cho mọi người biết và hiểu rỏ rằng Đảng tà ác này đang khủng bố các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bằng cách lạm dụng quyền lực “chính trị” thối tha của ho. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang ra sức cứu độ chúng sinh và tuyệt đối không bao giờ dính líu tới chính trị, hay đảng phái hay chính quyền. Là những người tu luyện, chúng ta không có thích thú vào các đảng phái chính trị, quyền lực hay chính quyền. Người tu luyện chỉ có trách nhiệm với Pháp, trách nhiệm với tất cả chúng sinh trên vũ trụ, và toàn vũ trụ. Trong thời Chính Pháp, tất cả mọi thứ không được Pháp trong thời Pháp Chính Nhân Gian chấp nhận, sẽ bị loại trừ. Vì thế, vạch trần cho mọi người trên thế giới biết về bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung quốc, để họ quyết định, lựa chọn, và không còn bị điều khiển bởi tinh thần tà ác của Đảng, và tẩy sạch vết dơ “dấu hiệu của ma qủy” trên người họ, chính là lòng từ bi của các đệ tử Đại Pháp đối với nhân loại trên thế giới.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/2/22/31254.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/3/28/2864.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.