Lưu trữ - tháng 3, năm 2016
Theo năm
Theo tháng
27-03-2016:  “Mẹ, Sư phụ dạy chúng ta phải tu khẩu!”
27-03-2016:  Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng
27-03-2016:  Sự vất vả dụng tâm của Sư phụ (1)
23-03-2016:  Tu luyện cố sự: Không môn
23-03-2016:  Kỳ duyên thiên cổ
23-03-2016:  Thái độ của hai thông gia đối với Đại Pháp khác nhau, kết quả cũng khác nhau
16-03-2016:  Tòa thành cổ lạ lùng ở Kinh Châu
16-03-2016:  Khải thị từ một câu chuyện nhân quả
07-03-2016:  Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn
07-03-2016:  Nghiêm túc đối đãi với mọi thứ và mọi niệm đầu
03-03-2016:  Phát hiện khoa học: 1/3 số hằng tinh trong hệ ngân hà đang di chuyển khỏi quỹ đạo
03-03-2016:  Tài liệu giáo khoa văn hóa (Sơ cấp): “Tam Tự Kinh” (6)
03-03-2016:  Chứng thực bản thân
03-03-2016:  Đạo gia tu luyện cố sự: Thẩm Kính luộc đá
03-03-2016:  Tổ tiên tích âm đức, con cháu hưởng phúc lớn