Vật thể bay khắc trên miếu thần Ai Cập 3.000 năm trước (Ảnh)Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/10499

Share

Ngày đăng: 07-03-2012