Video: Chứng cứ về người tiền sử từng sống chung với khủng longBản in Bản in

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9919

Share

Ngày đăng: 01-01-2012