Y Sơn dạ thoại – Bệnh nấc cụt | Câu chuyện y học

🌸 Vàng và nước không hòa tan với nhau trong không gian bề mặt này, nhưng lại hòa nhập vào nhau trong tầng không gian sâu hơn, vì vậy vật chất của nước đã được đun sôi với vàng là khác với vật chất nước chưa đun được sôi với vàng.

🌸 Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quí khán thính giả bài viết “Từ việc chữa bệnh ‘“nấc cụt’” nói về quan niệm ‘“nhiều tầng không gian’” trong Trung y.” Bài viết nằm trong loạt bài Y Sơn Dạ Thoại.

🌸 Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/03/y-son-da-thoai-07-tu-viec-chua-benh-nac-cut-noi-ve-quan-niem-nhieu-tang-khong-gian-trong-trung-y.html