Văn Thành công chúa – Phần 2 | Khám phá sinh mệnh

Công chúa gánh vác sứ mệnh của Thiên giới mà đến, có Phật duyên với Tán Phổ của Thổ Phồn, cùng với vua Thổ Phồn thay đổi phong thủy xấu của Thổ Phồn, truyền bá Phật giáo để tạo phúc cho dân chúng Thổ Phồn. Công chúa có hóa thân Bồ Tát, tọa Như Lai, công lao ghi dấu thiên cổ, mỹ danh lưu truyền đời đời.

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2024/01/luan-hoi-ky-su-van-thanh-cong-chua-2.html