Trung y cũng có thể điều trị các chứng bệnh cấp tính | Câu chuyện y học

Quan niệm cho rằng sở trường của Trung y là chữa các căn bệnh mãn tính còn cấp cứu là sở trường của Tây y. Thầy thuốc Lý Đức Phù sẽ chứng minh cho chúng ta thấy điều ngược lại.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/01/y-son-da-thoai-03-trung-y-cung-co-the-dieu-tri-cac-chung-benh-cap-tinh.html