Trí giả không tranh biện | Nhân sinh cảm ngộ

Bậc trí giả vì có thể “Nhẫn” mà chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Kẻ thích tranh cường thì sẽ có ngày phúc biến thành họa, từ vui hóa khổ. Nhân sinh trên đời nên là trí giả thanh tịnh hay là phàm phu danh lợi? Mỗi người đều có chí hướng riêng, vậy nên không thể cưỡng cầu.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết có nhan đề: “Trí giả không tranh biện”.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2009/11/ngo-thuc-trong-doi-thien-gia-bat-bien-bien-gia-bat-thien.html