Không nhớ thù xưa, bị hàm oan không tranh cãi | Y Sơn dạ thoại

🌸Người xưa nói: “Thầy thuốc là một nghề mà không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được”. Tục ngữ có câu: “Người làm thầy thuốc mà không có lòng nhân ái, thì không thể phó thác; không thông thấu đạo lý, thì không thể đảm đương; không liêm khiết lương thiện, thì không đáng tin cậy.” Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện Y sơn dạ thoại có tựa đề Thầy thuốc bảo mật thông tin cho người bệnh.

🌸Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/08/y-son-da-thoai-22-y-duc-phan-2-khong-nho-thu-xua-bi-ham-oan-khong-tranh-cai.html