Gieo trồng đức | Văn hóa truyền thống

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Mời quý vị theo dõi câu chuyện tu luyện cố sự “Gieo trồng Đức” để tìm hiểu xem những hạt giống Đức gieo trồng được tưới bằng gì? và đường đời của một người được cải biến như thế nào nhờ vào việc gieo trồng Đức và tu Đạo.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2013/04/tu-luyen-co-su-gieo-trong-duc.html